Tuesday, January 26, 2010

no impact man book review

This is the first in a series of more book reviews, I decided it was time to build a foundation of knowledge from which myself and my work will benefit. I am choosing books that I find inspirational and have something to say, so keep an eye on the series because maybe you'll find something you also want to read! If you have any suggestion for interesting books let me know!

No Impact Man
the book is the personal view of Colin Beavan trying to eliminate his whole enviromental footprint by making "no impact" for a year. This means no more trash in the bin, no more electricity, no more packaged food and only native foods, no more plane flights, taxi rides, subway rides etc. etc. To make it even more difficult not only he but his wife and his young (around 2 years old at the time) daughter are also compelled to join the experiment.

What already grabs my attention in the first pages is that it truly is a personal adventure, and not as I expected it to be, a more global discription of the year, without going into details much. On the contrary, he writes apparently without shame about his personal situation and he seems very open about what happens between the four walls of his appartment. Struggles with diapers, and the content of his garbage bin are just as easely discribed as the big enviromental studies he quotes from. It almost reades like a novel, he takes you on a journey of his emotions en personal past as well as educating the reader about what is happening to the world as we speak. He try's not to be the pointing finger but sometimes the quotes of enviromental studies and discriptions of the current situations of the planet are quite long and intense.

In the back is a chapter about making changes of your own, with adresses and websites of organisations and people who could prove helpfull. The only thing which also is very obvious, is that most of this chapter is based on New York and America, so people who aren't based in America can't use most of these adresses in this chapter.

So shortly, I had a laugh, a tear, a serious face, and an happy face while reading it, and that is quite remarkable. It makes me also want to change some of my ways. As a result of reading this book I wanted to do things, and that is a good thing!

to check out more:
the site:no impact man
the book or the documentary :Dit is eerste recentie in een reeks van meer boekbesprekingen,
Ik besloot dat het tijd was om een fundering van kennis op te bouwen wat mijn algehele kennis en werk ten goede zal komen. Mijn keuze van boeken probeer ik te baseren op dingen die ik inspirerend vind en iets te zeggen te hebben, dus een houd een oogje op deze serie, want misschien vind je wel iets wat je zelf ook interessant vindt om te lezen! Als je een suggestie hebt voor boeken die interessant zijn, laat me weten!

No Impact Man
Het boek is het persoonlijke verhaal van Colin Beavan die zijn hele ecologische voetafdruk probeerd te elimineren door het maken van "geen belasting voor het milieu" voor een jaar.Dit betekent geen vuilnis in de vuilnisbak, geen elektriciteit, geen verpakte levensmiddelen en alleen inheems voedsel, geen vliegtuig vluchten , taxiritten, metro ritjes enz. enz. Om het nog moeilijker te maken zijn z'n vrouw en zijn jonge dochtertje ( van ongeveer 2 jaar oud) ook enigszins gedwongen om mee te doen aan het experiment.

wat mij al opvalt tijdens de eerste bladzijden is dat het werkelijk een persoonlijk avontuur is, en niet zoals ik had verwacht, een meer globale beschrijving van het jaar, zonder veel in details te treden. Integendeel, hij beschrijft schijnbaar zonder schaamte zijn persoonlijke situatie en hij lijkt heel open over wat er gebeurt tussen de vier muren van zijn appartement. Worstelingen met luiers, en de inhoud van zijn vuilnisbak worden net zo makkelijk beschreven als de grote milieu-onderzoeken waar hij uit citeert. Het boek leest bijna als een roman, hij neemt je mee op een reis van zijn emoties en persoonlijke verleden en schoolt ondertussen de lezer over de situatie van de wereld. Hij probeert niet een wijzende vinger te zijn, maar soms zijn de quotes van milieu-studies en omschrijvingen van de huidige situatie van de planeet vrij lang en intens.

Achterin bevind zich een hoofdstuk over hoe je zelf veranderingen kunt maken in je eigen situatie, met adressen en websites van organisaties en mensen die erbij nuttig zouden kunnen zijn. Wat wel opvalt, maar ook logisch is, is dat dit grotendeels op New York en Amerika is gericht, waardoor mensen uit andere landen niet alles uit dit hoofdstuk kunnen benutten.

Kortom, ik had een lach, een traan, een ernstig gezicht, en een blij gezicht tijdens het lezen, en dat is heel opmerkelijk. Het maakt dat ik een aantal van mijn gewoonten wil veranderen. Als gevolg van het lezen van dit boek wilde ik dingen doen, en dat is een goede zaak!

om meer te weten te komen
bekijk de site van no impact man 
hier zie je de engelstalige documentaire of het nederlandstalige boek:

No impact man
No impact man
Colin Beavan

No comments: