Tuesday, July 28, 2009

terug van Modefabriek!

I've just returned the two day event "Modefabriek" In Amsterdam RAI and i'm ready to show some pictures and a small movie i've made! The event was big, very big, i even got a bit lost the first day trying to find my way out again, i've made a short impression of the event. Watch the movie also at hiphonest, the company who invited me to the event. The necklace that was damaged and made again is also shown, the new made version is shown last of all the pictures.

Ik ben net terug gekomen van de tweedaagse beurs "modefabriek" wat werd gehouden in Amsterdam RAI. De beurs was groot, heel groot! Ik ben zelfs de eerste dag een beetje verdwaald toen ik weer naar buiten probeerde te komen. Ik heb een aantal foto's te laten zien en een klein filmpje wat ik heb gemaakt. Bekijk het filmpje ook gelijk op hiphonest, daar kun je ook gelijk meer over ze vinden, hiphonest heeft mij en nog een aantal mensen uitgenodigd om op de beurs te staan. De ketting die helaas beschadigd was en opnieuw heb gemaakt is ook op de beurs te zien geweest, de laatste foto is van de nieuw gemaakte ketting.Saturday, July 25, 2009

mini update

I've just added a new widget to my blog! i've added "LinkWithin" so you see suggestions below each post that link to posts i previously did that relate to that post. Now you can read related posts by clicking on the thumbnails below, enjoy en feel free to also read my previous posts!


Ik heb net een nieuwe widget toegevoegd aan mijn blog! Ik heb "LinkWithin" toegevoegd waardoor er onder elke post suggesties staan van posts die ik eerder heb gedaan die relateren aan het onderwerp van de nieuwe post. Dus vanaf nu kun je direct gerelateerde posts lezen, veel plezier!

Thursday, July 23, 2009

spannend en leuk!

Exciting news!

My graduational work is going to be showed in Amsterdam during a two day event called "modefabriek" coming sunday and monday (26th and 27th of juli) check the website for more info. I will try to be there so i can chat with everyone who is interested in my work.
In the mean time one of my jewelry pieces was sadly damaged, so i'm now working hard to make a second one. I hope i will get it done in time for the exhibition in Amsterdam! I'll keep you updated!

Leuk Nieuws!

Mijn afstudeerwerk word komende zondag en maandag (26ste en 27ste juli) tentoongesteld in Amsterdam tijdens een twee dagen durende beurs genaamd "modefabriek" check de website voor meer info. Ik probeer er zelf ook te zijn zodat ik een praatje kan maken met iedereen die geïnteresseerd is.
Ondertussen is een van mijn sieraden uit de zaaisieraden-serie helaas beschadigd geraakt. Nu ben ik dus hard aan het werk om een nieuw exemplaar te maken. Ik hoop dat ik het op tijd af heb voor de tentoonstelling in Amsterdam.


And now for a break some fun and beautiful stuff!
first a hot-air balloon festival played of in a timelapse, it's so sweet!


En nu als ontspanning wat leuke en mooie dingen!
Als eerste een hete-lucht ballon festival wat versneld wordt afgespeeld, het is zo lief!Then the sweetest short movie! It's about storks and a clouds, again so nice!
En dan een super schattige korte film! Het gaat over ooievaars en wolken, ook al zo lief!And also a beautiful dreamy surrealistic nice short movie about a girl.

Ook een mooi dromerig surrealistisch filmpje over een meisje.

Le Sens Propre from Cisma on Vimeo.

Tuesday, July 21, 2009

eco chemie

I recently bought my very own copy of India Flint's book, Eco Colour. I was so happy when it was delivered. I've have read almost the whole book now (and i'm not a quick reader). It's such a beautiful book to look into and it's so full of knowledge! It's like an eco colour bible. I recommend everyone who does anything with dyeing fabric to buy this book, it will pay back in knowledge!

Ik heb pas geleden eindelijk het boek van India Flint, Eco Colour gekocht. Wat was ik blij toen het bezorgd werd. Ik heb sindsdien bijna het hele boek al uitgelezen (en ik ben geen snelle lezer). Het is zo'n mooi boek om in te kijken en het zit zo vol met kennis! Het is echt een eco kleur bijbel. Ik kan ook echt aanraden wie iets doet met textielverven om dit boek te kopen want, het zal je zeker terugbetalen in kennis!I already tried out some things. I bought on the market in Rotterdam some interesting red leaves. When i came home i looked them up in my big plant bible (handy remains from my florist education). And found out that it is in latin "cotinus coggygria 'royal purple' " from the family Anacardiaceae in dutch it is called "pruikenboom" which literally means wigs-tree (as in fake hair) hihi.

Ondertussen ben ik begonnen met wat uit te proberen. Ik heb op de markt van Rotterdam wat interessant uitziende rode bladeren gekocht. Toen ik thuis kwam heb ik opgezocht in mijn superdikke-planten-bijbel (een handig overblijfsel van mijn bloemisten opleiding)wat voor plant het precies was, het blijkt de "cotinus coggygria 'royal purple' " te zijn, uit de Anacardiaceae familie. De nederlandse namen is Roodbladige Pruikenboom, hihi.
I did a test to see if there was some interesting things to be substracted, and there was a magic red-ish pink in there.

Ik heb een test gedaan om te kijken of er wat interessante kleur te onttrekken was van het blad en er was een heel mooi roodachtig roze te vinden.
After that i tried one of the methodes from the book and sucsesfully substracted color from my leaffy friends, the final result was quiet dark red. I diluted it with different kinds of mordants and poured into empty jars. The colour changed with the different mordants. The super bright red-ish pink has vinigar as mordant, the greenish looking one is with ash water and the blue-ish one is with a pinch of alum and water. I put some premordanted cotton and some woolyarn in all jars and closed the lids. Now it's just waiting for a nice result! On to the next project!


Ik heb een van de methodes genomen uit het boek en kreeg een mooi donkerrode kleurstof. Na het te hebben verdunt met verschillende beitsmiddelen heb ik het in lege jam potten gestopt. Na het toevoegen van de beitsmiddelen veranderde al snel de kleur van het verfbad. De felle roze rode kleur heeft als beitsmiddel azijn, de groenige kleur komt door as-water en de blauwachtige kleur komt door een klein snufje aluin. In de potjes heb ik voorbehandelde katoen gedaan en wat wol. Deksel erop en maar afwachten! Op naar het volgende project!

Monday, July 13, 2009

Wat een week!

Last week i really had a lot of things on my mind. I've worked for two different jobs, tried to dye some fabric and also tried to do the normal chores that always await me. It was a bit of madness. There was even a day where i first worked at one job during the day and after that i directly went on to the next job to work the evening. I did not eat a single day at home this week, with one benefit, no dirty dishes to wash! Luckely this is just for a short while, in about two weeks i will take a holiday. In all the madness i forgot to water my beautiful peony flowers which made them dry out and look like beautiful paper flowers. I even managed to dye some samples which looked quiet nice. And i even took an artsy photo while brushing my teeth. Shortly a crazy week in which i couldn't do a lot for my own work but had to compromise to bring some money flowing my way to work for myself. One day i will make money with my own work. Hoping it will be soon.


Vorige week had ik veel dingen aan m'n hoofd. Ik heb twee baantjes gewerkt, ik heb wat stof geprobeerd te verven en ik moest natuurlijk ook de gewone klusjes doen die me wachten als ik thuis kwam. Er was zelfs een dag waarbij ik overdag werkte voor het ene baantje en daarna gelijk door ben gegaan om in de avond te werken voor een ander baantje. Ik heb de hele week niet thuis gegeten, met als enige voordeel, geen afwas! Gelukkig duurt dit niet lang over twee weken heb ik voor mezelf vakantie genomen. In alle gekte vergat ik mijn prachtige pioennrozen water te geven wat ze deed uitdrogen en op prachtige papieren bloemen deed lijken. Ik heb zelfs tussendoor nog tijd gevonden om proefjes te verven die er nog best goed uit zien. En ik heb zelfs een kunstige foto genomen terwijl ik mijn tanden poetste. Kortom een gekke week waarin ik bijna niets kon doen voor mijn eigen werk om weer wat geld binnen te brengen zodat ik weer wat meer eigen werk kan maken. Op een dag zal ik mijn geld verdienen met mijn eigen werk. Hopende dat die dag snel zal komen.

My agenda of last week
Mijn agenda van vorige week

The dye samples i found time to make
De verf proefjes waar ik tijd voor kon vinden

The peony flowers that i forgot and who now look like paper flowers.
De pioenrozen die ik was vergeten en er dus nu uitzien als een papieren bloemen.


And the artsy photo i took while brushing my teeth
En de kunstige foto die ik nam terwijl ik mijn tanden poetste

Tuesday, July 7, 2009

Mooi mooi mooi!

Some time ago i visited my former Artacademic in Utrecht for the graduation show and party of my former classmates and other graduates. There where many many good designs to be found there, this really is a good year! That fact made me decide to dedicate a whole post about some of my favorites, just because i'm so proud! So enjoy!

Een tijdje geleden heb ik mijn voormalige kunstacademie in Utrecht bezocht voor het afstudeerfeest en de afstudeer presentatie van mijn voormalige klasgenoten en andere afgestudeerden. Ik moet zeggen dat het echt van een hoog niveau was! Dit maakte dat ik heb besloten een hele uitgebreide post te wijden aan een aantal van mijn persoonlijke favorieten, gewoon omdat ik zo trots ben! Dus geniet!Starting with the beautiful bags of a graduate of 3d design, Bernadette Ehl (born and raised in Germany). She used "Heimat", an distinct german expression for home and feeling at home, for her graduation project. The bags are based on the fact that she moved a lot during her life in germany and eventually even London and Amsterdam (where she currently lives). The series is called "modern nomad" and illustrate beautifully her personal approach, and are beautiful in detail, specially the bag called "vagabond" below some pictures from that bag. For more information check her site

Ik begin bij de prachtige tassencollectie van 3d design afgestudeerde Bernadette Ehl (geboren en getogen in Duitsland). Ze heeft de term "heimat", een specifieke duitse uitdrukking voor thuis en thuis voelen, gebruikt als startpunt voor haar afstuderen. De tassen zijn gebaseerd op het feit dat ze veel verhuisd is gedurende haar leven in Duitsland en later ook zelfs in Londen en Amsterdam (waar ze op dit moment woont). De collectie heet "modern nomad" en illustreert heel mooi haar persoonlijke benadering van het onderwerp. De tassen hebben echt prachtige details, mijn persoonlijke favoriet heet "vagabond" hieronder foto's van deze tas. voor meer informatie moet je ook zeker even haar site bekijken
Next is industrial designer Erik De Nijs, who designed the most funky set of suitcases i've ever seen! The project is called "wachten tijdens reizen" which means "waiting during travelling" this is a whole different aproach to traveling and feeling at home, it also is a very beautiful product. It seems personal but industrial at the same time, that is very unusual. You can use it at home but also if your travelling, shortly, i fell in love and would buy a set in a heart beat! His website is currently not online yet, until that time you can reach him at erik.nieuweheren(at)gmail.com

De volgende is Industrieel ontwerper Erik de Nijs, hij heeft het meest funky kofferset ontworpen wat ik ken! Het project heel "wachten tijdens reizen". Dit is een totaal andere benadering van het reizen en thuis voelen, ook zeer interessant en vooral ook een prachtig product, hij mixed heel knap industrieel met persoonlijk. Je kan het thuis gebruiken als gewone bank maar dus ook onderweg als je ergens moet wachten, briljant, kortom ik zou zo'n set onmiddelijk kopen! Zijn website is nog niet online, maar tot die tijd kun je hem bereiken via erik.nieuweheren(at)gmail.com

Another beautiful eyecatching product comes from graduate Marlies Romberg. Her graduation project is called "dear diary" it consists of an complete wooden table with embedded keyboard, (with wooden key's!) and also a wooden mouse! And a screen with beautiful wooden casing and wooden keys. The desk can be simply locked with a cute padlock so that the diary can be safe from curious birds. And to top it of, she also has made ceramic usb sticks which can be sealed with an original wax seal! Ow my god! where my first words when i saw this! She doesn't have a site yet, but you can mail her at marliesromberg(at)gmail.com

Nog een prachtige eyecatcher komt van afgestudeerde Marlies Romberg. Haar afstudeerproject heet "dear diary", het bestaat uit een compleet houten tafel met ingebouwd houten toetsenbord (met houten toetsen!!), en ook een compleet houten muis! En ook een scherm met een prachtige houten omlijsting met houten bedieningsknoppen. Het bureau kan simpel worden afgesloten met een schattig hangslot om nieuwsgierigen buiten te houden. En om het plaatje helemaal compleet te maken heeft ze keramieken usb sticks gemaakt die je kunt verzegelen met echte verzegelwas! Ow mijn god, waren de eerste woorden toen ik dit zag! Ze heeft nog geen website maar je kunt haar wel bereiken via marliesromberg(at)gmail.com

Another very interesting graduate is Carolien Beurskens. She made a beautiful serie of playfull objects to be worn, with a serious underlaying theme. The serie is based on different complexes that children can have. For example the imaginary friend or compulsion disorder or paranoia/chase fear. I find it to have a light touch which really illustrates beautifully the heavy theme she chose. For more info do check out her site!

Een ander erg interessante afgestudeerde is Carolien Beurskens. Haar afstuderen bestaat uit een prachtige collectie van speelobjecten die bedoeld zijn om te dragen, met een onderliggend serieus thema. De serie is gebaseerd op verschillende complexen die kinderen kunnen hebben. Bijvoorbeeld het denkbeeldige vriendje maar ook dwangneuroses en achtervolgingsangst. Ik vind het een prachtige benadering die niet te zwaar aandoet, hiermee illustreert ze prachtig het zware thema wat ze heeft gekozen voor haar afstuderen. Bekijk ook zeker even haar site!
And last but certainly not least is fashion designer Xiao chun Zheng. She designed and made a beautiful collection based on a very interesting startingpoint. Xiao was born and raised in a small village in China, she took a leap to the western world nine years ago and since then, lives in Amsterdam. China is very distant but feels for her as very close and familiar, the western world feels sometimes just as distant, but after nine years also familiar. Her startingpoint is a specific dress worn and made by her mother. It is a traditional mourning dress. These dresses are worn by family when a loved one passes. They have a distinct marking on the inside of the back of the dress which states the family. Dresses of this kind are made from scratch. First her mother made yarn from linenplants, after having made the yarn she then wove cloth, from where she cut and sew the dress. These dresses have very symbolic value in the eastern world. Unfortunately her own mother recently passed away. This made her decided to make a collection based on the mourningdress of her mother, as a tribute to her mother.
This is the most touching story i have heard in a long time. First a picture of the original dress made and worn by her mother, after that her own interpetation of a modern mourningdress. the collection is called "Eastern Promise", she doesn't have a website, but you can contact her through sofiezheng(at)gmail.com


En "last but not least" modeontwerpster Xiao chun Zheng. Ze heeft een prachtige collectie gemaakt met een zeer mooi startpunt. Xiao is geboren en opgegroeid in een klein dorpje in China, ze heeft negen jaar geleden de enorme sprong gewaagd om in het westen te gaan wonen en sindsdien woont ze in Amsterdam. China ligt op een enorme afstand van hier maar voelt voor haar toch dichtbij en vertrouwd, en de westerse wereld voelt soms afstandelijk maar ook vertrouwd na negen jaar. Het startpunt voor haar collectie is een specifieke jurk gedragen en gemaakt door haar moeder. Het is een traditionale rouwjurk. Deze jurken werden gemaakt en gedragen door famillies waarvan een dierbaar iemand is overleden. Ze hebben specifieke markeringen in boord van de jurk aan de achterzijde die duidelijk maken om welke familie het gaat. Dit soort jurken werden vanaf de basis gemaakt. Eerst heeft haar moeder van linnenplanten garen gemaakt en gesponnen waarna ze van dit garen een stof heeft geweeft. Van deze stof sneed ze vervolgens het patroon van de jurk en naaide ze dit inelkaar. Deze jurken hebben een sterke symbolische waarden in het oosten. Helaas is haar moeder recentelijk zelf overleden, dit heeft haar doen besluiten om haar afstudeercollectie te baseren op de rouwjurk van haar eigen moeder, dit als eerbetoon aan haar moeder.
Dit is een prachtig verhaal wat me zeer raakt, als eerste volgt een foto van de rouwjurk van haar moeder en daarna haar collectie die daarop is gebaseerd. De collectie heet "Eastern Promise" Ze heeft geen website maar je kunt haar wel bereiken via sofiezheng(at)gmail.com


Thursday, July 2, 2009

druk maar wel leuk druk!

I haven't posted for a while, this because i'm doing lot's of things in a short time. I'm still in the proces of designing the eco dye fabric collection, next to that i have two jobs at the moment that consume most of my time (luckely just for a short period) and i'm trying to write columns and do stuff for my website. So you can imagine that this time is very busy for me.

Ik heb een tijdje geen posts gedaan, dit omdat ik op het moment veel aan het doen ben in een korte tijd. Ik ben nog steeds in het proces van het ontwerpen van mijn eco geverfde stoffen lijn, naast dit heb ik op dit moment twee baantjes die de meeste tijd opslokken (gelukkig maar voor een korte periode) en ik ben ondertussen ook bezig met columns schrijven en ook werk ik weer verder aan mijn nieuwe website. Dus je kan je wel voorstellen dat het even heel druk voor me is deze periode.
I also have some spectaculair news! My graduation work "seeds of wonder" is now being displayed on the fashion fair in Berlin! It is called "bread & butter" also known as BBB (bread & butter berlin) check out there website. I unfortunately can't be there, but i am so greatfull of the organisation that asked me if they could display my work at BBB, it just went so quickly and i'm very very happy! I just took a peek on the website and it is amazing how many people are there! following photo from the site of bread & butter. Personal pictures from my work on the fair are promised to me when they come back, so i will give some more eyecandy in a while.

Ik heb ook nog wat specaculair nieuws! Mijn afstudeerwerk "seeds of wonder" word nu tentoongesteld op de fashion beurs in Berlijn, de beurs heet "Bread & Butter" ook wel bekend als BBB (bread & butter Berlin) bekijk ook even de website. Ik kon er helaas niet zelf bij zijn maar ik ben zeker heel erg dankbaar voor de organisatie dieme vroeg of ze mijn werk mochten tentoonstellen op BBB, het ging allemaal zo snel, ik ben erg blij! Ik heb net even gekeken op de site en het is ongelofelijk te zien hoeveel mensen er op dit moment zijn! de volgende foto is van de site van Bread & Butter. Foto's van mijn werk op de beurs zijn me beloofd zodra ze weer terug zijn, dus ik zal meer foto's posten zodra ze terug zijn.

I also again have another column written, so if you can read dutch, enjoy!

Ik heb ook weer een nieuwe column geschreven hieronder alvast een voorproefje.

Kunstacademieduif

Na een voorspoedige treinreis stap ik uit en loop ik over het station alsof ik een trouwe postduif ben. De uitgang die ik moet nemen om precies goed uit te komen bij de juiste bus heb ik al genomen zonder dat ik er bij stil heb gestaan. Ik loop gedachteloos snel naar beneden en stap in de bus.

Eenmaal uitgestapt slalom ik handig langs auto's, fietsen en studentenappartementen. Na de laatste hoek te zijn omgeslagen loop ik op een enorme groep mensen af die gezellig op het gras een biertje drinken en luid lachen. Met een tweede blik zal het waarschijnlijk iedereen opvallen dat het geen standaard doorsnede is van de maatschappij. Ongetwijfeld intimiderend voor sommigen, is mijn innerlijke postduif weer even op zijn oude honk geland. Ook al ken ik de meeste niet, ik loop gerust door de mensenmassa tot ik een bekende tegenkom. Enthousiast word ik begroet en de zoenen zijn niet van de lucht. De ‘hoe-is-het's volgen al snel en ik beantwoord ze allemaal. lees verder