Wednesday, May 20, 2009

het word druk!

I will be very busy tomorrow, working on the jewelrypiece. At the end of the day i'm going to a concert of Kyteman, Looking forward to that! And i will be gone the whole weekend! I'm having a weekend away with two girlfriends to go shopping eating out and....... going to a spa! I can't wait! And because of that I won't have much time (read no time) to post, i will leave you for a couple of days with some lovely art and music i found on the web. And after the weekend more about my days away! Enjoy!

Ik heb het heel druk morgen, ik ga de hele dag werken aan het sieraad. Aan het einde van de dag ga ik naar een concert van kyteman, ik kijk er echt naar uit! En ik zal het hele weekend weg zijn! ik ga een weekend met twee vriendinnen winkelen, uit eten gaan en..... naar een kuuroord! ik kan niet wachten! en omdat ik niet veel tijd zal hebben (lees geen tijd) om te posten, ga ik jullie voor een aantal dagen verlaten met wat prachtige kunst en muziek. En na het weekend meer over alles! Geniet!

Here a video of Kyteman playing live (the band i'm going to see) I'm so excited to see them!

Hieronder een video van Kyteman live (de band die ik ga bezoeken) ik vind het zo leuk ze te gaan zien!Another video that is so sweet. The human interface. See and be charmed. It reminds me of the story they told me when i was young about the little man in the radio...

Een andere ook al zo lieve video. The human interface. bekijk en ben gecharmeerd. het doet me denken aan het verhaal wat ze me vroeger vertelden over het kleine mannetje van de radio...

Hi from Multitouch Barcelona on Vimeo.


And I'm in to music lately this is a very sweet video from lovely site called lullatone check the game where you can compose your own raindrop song!

Ik ben de laatste tijd weer in voor muziek, dit is een heel erg lief liedje van de geweldige site lullatone bekijk ook zeker even het spelletje waarbij je je eigen regendruppel liedje kunt maken!

bedroom bossa band from lullatone on Vimeo.Also very beautiful are these pictures found trough designboom
Ook heel mooi zijn deze foto's gevonden via designboom

Picture below is from artist Jan Dunning

Foto hieronder is van kunstenaar Jan DunningPicture below is from artist Annie Cattrell (glass lungs)

Foto hieronder is door kunstenares Annie Cattrell (glazen longen)

Monday, May 18, 2009

great weekend.

I had a great and lazy weekend. I got the calm that I needed, spend a lot of time on the couch drawing in front of the tv. And I made a beautiful mess on the table with all the things that where wondering around. When we went out side we heard weird sounds and started to look around, we discovered a pair of parrots in the tree in our garden!! (parrot's are not native birds here in Holland) very suprising, they must have escaped from somewhere. They really have the right colour for the season we're in right now!

This week more about the new website, and i can finally continue working on the jewellery piece i posted about before. So more about that later!

Ik heb een heerlijk lui weekend gehad. Ik heb de rust gekregen die ik nodig had. Heb lekker op de bank gehangen om tekeningen te maken met op de achtergrond de tv aan. En ik heb een mooie rotzooi gemaakt op de tafel met alles wat een beetje rondslingerde. Toen we naar buiten gingen hoorden we rare geluiden en keken we om ons heen, toen zagen we een paartje papegaaien in de boom in onze achtertuin! Heel raar voor Nederland! Ze moeten wel van ergens ontsnapt zijn, ze hebben de perfecte schutkleur voor dit seizoen!

Deze week meer over mijn nieuwe website, en ik kan eindelijk weer verder aan het sieraad waar ik eerder over gepost heb. Dus daar later meer over!


Sorry for the quality of the picture, I need a bigger lens.

Sorry voor de qualiteit, ik heb een grotere lens nodig.

Friday, May 15, 2009

website moe..

Almost weekend! I am working hard on my new website. I wanted things to go a bit faster so i devoted my time to further design my website. I first read a book about the basics (very useful) and got to work. I notice that i can't get past the fact that a new version of photoshop is very neccesary, this would help a lot i think. It is a lot of work, but it's going to be very beautiful. Once started i can't pull myself away from the computer with as a result full day's behind the screen (9.00 in the morning to 24.00 and sometimes longer..). I'm starting to feel tired and i live mostly on tea, and sometimes i forget to eat. It is coming along quickly now, but i could sleep for a few days now. I think i'm going fill this weekend with sleep and healthy food and long walks in nature to get the computerscreen of my mental image.

Have a lovely peaceful weekend everyone! (more about my new website shortly!)

Bijna weekend! Ik ben hard aan het werk aan mijn nieuwe website. Ik wilde wat meer snelheid dus heb ik besloten mijn tijd te besteden aan het verder ontwerpen van m'n nieuwe website. Ik heb eerst een boek gelezen over de basis (heel erg handig) en ben toen aan de slag gegaan. Ik merk trouwens dat ik er niet onderuit kan dat een nieuwere versie van photoshop echt noodzakelijk begint te worden, dit zou veel helpen denk ik. Het is veel werk maar hij word wel heel mooi. Eenmaal begonnen kan ik mezelf niet meer van achter de computer vandaan trekken, met als resultaat volle dagen achter de computer (van 9.00 's morgens tot 24.00 en soms langer..). Ik begin me wel moe te voelen en leef op thee, en soms vergeet ik ook te eten. Ik ben wel echt een stuk opgeschoten maar nu zou ik toch wel een paar dagen kunnen slapen. Ik denk dat ik mijn weekend ga vullen met slaap, gezond voedsel en lange natuurwandelingen om het computerscherm van mn netvlies te halen.

Heb een mooi rustig en fijn weekend iedereen. (binnenkort meer over de website!)
Monday, May 11, 2009

moederdag was geweldig!

Mothersday was lovely, the weather was great, our family was together and we had a wonderful day with lot's of presents for everyone (while there was only one mother in our midst)I will explain later on about that. My sister and I baked two very nice apple pies in the kitchen of my parents (it is becoming a tradition). A lovely meal cooked by my father and mother and enjoyed outside in the garden was a very nice highlight of the day.

Now i can finally tell you more about the present i gave my mother. I gave her for mothers day a scarf i made myself. It is made of a very thin ecological cotton wich i have printed with little green harts, the color of the little harts is made from a natural recource and is completely ecological, it is made of grass! My mother was very happy and she really wanted a picture of her with her scarf so here it is!

Moederdag was geweldig, het weer was heerlijk, onze familie was samen en we hebben een gewelige dag gehad met heel veel kadootjes voor iedereen (terwijl er maar een moeder in ons midden was). Mijn zus en ik hebben samen in de keuken van mijn ouders twee heel erg lekkere appeltaarten gebakken (het begint nu echt een traditie te worden). Een heerlijke maaltijd gekookt door mijn vader en moeder en gegeten in de tuin was een heerlijk hoogtepuntje van de dag.

Nu kan ik eindelijk meer vertellen over het kado wat ik mijn moeder heb gegeven voor moederdag! Ik heb haar een zelfgemaakte sjaal gegeven. Ik heb de sjaal gemaakt van hele dunne ecologische katoen waar ik groene hartjes op heb gemaakt, de kleur van de groene hartjes is van een natuurlijke grondstof en volledig ecologisch. De groene kleur is namelijk gemaakt van gras! Mijn moeder was heel blij met haar kado en wilde heel graag op de foto met haar nieuwe sjaal, dus een aantal foto's van de sjaal en mijn lieve moeder.


And about all the presents for everyone, there was a reason for that! My very sweet sister has travelled trough Nepal for a month, she recently returned and shared a lot of presents she brought back from Nepal. It felt like christmas or sinterklaas! She had so many beautiful gifts it was amazing! The ladies of the family got a lovely yak-woolen scarf, wich is huge and so unimaginable soft that i'm wearing it all day and don't want to take it of! (and it is very sunny in holland at the moment!) She gave a lot of very beautiful other souvenirs for everyone, shortly she took a lot of nice memories, stories and souvenirs back with her, i really am proud that she went all alone to Nepal for a month! She really is an example for me!
Here a photo of her wearing one of the beautiful yak-woolen scarfs.

en over de kadootjes die iedereen kreeg, er was een reden voor! Mijn lieve zus heeft een maand door Nepal gereisd, ze pas terug gekomen en heeft veel kado's gegeven die mee terug had genomen van Nepal. Het voelde als kerstmis of sinterklaas! Ze had zoveel kadootjes voor idereen, het was echt ongelofelijk! De dames van de familie kregen een prachtige sjaal van yak-wol, de sjaals zijn echt heel groot en zijn zo onvoorstelbaar zacht, dat ik de sjaal de hele dag draag en niet meer af wil doen (terwijl het toch best zonnig is op het moment!) We kregen ook prachtige sieraden en nog veel meer prachtige souvenirs, kortom ze is terug gekomen met een heleboel ongelofelijke herinneringen, verhalen en ook souvenirs. Ik ben heel trots op mijn zus, ze is voor een maand alleen door Nepal getrokken! Ze is echt een voorbeeld voor me. Hier is ze te zien met een prachtige sjaal van yak-wol

Above me with my own yak woolen scarf

Hierboven ikzelf met mijn eigen yak-wollen sjaal.Here a picture with some of the other gifts we all got as a memorie of her travel trough Nepal.

Hier een foto met een aantal van de kado's die iedereen heeft gekregen als herinnering aan haar reis door Nepal.

Saturday, May 9, 2009

Have a loving weekend!

This weekend it is going to be nice weather in holland, and it is going to be mothersday! So let's give all those mothers a big hug! Here are some photo's of my work I have done after I came home after the course. I picked up where I left of and made it my own. I have made a lot of new pages in my personal dyeing sample book, I really am starting to love that book!

Dit weekend word het weer lekker weer in nederland, en het is ook nog eens moederdag! dus laten we alle moeders een grote knuffel geven! hier wat fotos van het werk wat ik heb gemaakt na mijn terugkomst van de cursus. I heb het opgepakt waar ik bij de cursus was gebleven en heb het meer mezelf gemaakt. Ik heb heel veel nieuwe paginas gemaakt in mijn persoonlijke eco verf proefjes boek, ik begin echt van het boek te houden!More about my gift for mothers day after the weekend!!
Have a loving weekend everyone!

Meer over mijn kado voor moederdag na het weekend!
Heb een liefdevol weekend iedereen!

Saturday, May 2, 2009

weer terug uit Belgie

I'm Back from the two day course! I didn't post earlier because I just was very busy trying out the new things i've learned! But more about that later. I had so much to do and see and learn in those two days it was unbelievable! I learned so much I think that if I had to learn this on my own this would have taking me years! I returned with lots of photos, a book full of notes and samples and a lot of other experiments and not to forget a lot of new friends including the lovely India, she really is a very kind person! Here a short impression of the two days. I also made a small movie with an impression of the two days. Here are some pictures to show how beautiful the inviroment, the lessons, and the work was. Enjoy! If you have any questions let me know!
And Also take a look on India's website And also take a look on her blog (I even saw my own face between al the pictures!! hihi)

Ik ben terug van de tweedaagse cursus, ik heb niet eerder gepost omdat ik heel druk aan het uitproberen was wat ik in de twee dagen hebt geleerd, maar later daarover meer. Ik heb zoveel geleerd gezien en beleefd in deze twee dagen het is echt ongelofelijk! Ik heb zoveel geleerd, ik denk dat als ik dat zelf zou moeten ontdekken ik jaren bezig zou zijn! Ik ben terug gekeerd met veeel foto's een boek vol proefjes en aantekeningen en een boel andere experimenten en niet te vergeten een heleboel nieuwe vrienden, waaronder India, ze is echt een hele lieve vrouw! Hier volgt een kleine impressie van de twee dagen. Ik heb ook een filmpje gemaakt. Hier volgen een aantal foto's en het filmpje om te laten zien hoe mooi de omgeving , de lessen en het werk was. Geniet! Als je nog vragen hebt laat het me maar weten!
Kijk zeker nog even op India Flint's website en ook haar blog is heel leuk (ik zag zelfs mijn gezicht tussen de foto's ! hihi)Wat een geluk om zo te kunnen slapen in een geweldige omgeving!

How lucky I am to have slept in such a lovely enviroment!De foto hierboven de geweldige kokkin/antropologe Rie (ik weet haar achternaam niet) zij heeft ons geweldig lekkere maaltijden gegeven de twee dagen.

The photo above the very good cook/antropologist Rie (I don't know her last name) she gave us beautiful meals those two days.

En als laatste de geweldige India Flint.

And last but not least the lovely India Flint herself