Tuesday, April 28, 2009

Inpakken!

I am packing for Belgium, I'm so exited! I am taking a small tent with me so I don't have to travel each day and also to keep the travelcosts low. I have a whole bag full of textiles, all white and ecru, and natural ofcourse. I'm taking all sorts of strings and extra things, I am also going to buy some eucalyptus to experiment with. It all went so quickly! Just last week I heard from this course and now I am almost there! I called the lady who managed to organize it so quickly for some last questions and she sounded very exited as well! It is just in her backyard, she did this head over heels and so improvised and quick because of the short therms that India could be in Belgium, I really admire her for that! She hired a friend of her to cook for us all and she is going to pick India up from the airport in the morning. And a lovely thing she said was, because all contact was done over email she never heard her voice and only seen India in a picture, and India has never seen her. For reconition she thought of buying a big bundel of eucaluptus and waving at her, as she would pas trough the gate on the airport, It is so sweet! I can imagine how it is going to look. I will let you know more as I come back, I am taking my camera with me!

Ik ben vandaag aan het inpakken voor Belgie. Ik ben zo blij! Ik neem een klein tentje mee zodat ik niet twee dagen heen en weer hoef te reizen en ook om de reiskosten laag te houden. Ik heb een hele tas met textiel ingepakt, alles wit en ecru en vanzelfsprekend van natuurlijk materiaal.
Ik neem allerlei extra dingen mee zoals touwtjes enz. Ik ga straks ook nog even wat eucalyptus takken kopen om mee te kunnen experimenteren. Het is allemaal zo snel gegaan! vorige week hoorde ik van deze cursus en nu ben ik er al bijna! Ik heb voor paar laatste vragen de dame gebeld die dit alles op zo'n korte termijn heeft weten te regelen, ze klonk ook heel blij dat alles was gelukt. Het is gewoon in haar achtertuin en ze heeft het halsoverkop kunnen regelen door de korte termijn dat India naar Belgie kon komen, ik bewonder haar er echt voor! Ze heeft ook nog een vriendin ingehuurd om voor ons te koken. Ze gaat India morgen ophalen van het vliegveld en ze zei daar iets heel liefs over. Ze heeft alles geregeld over de e-mail en heeft India alleen van een foto gezien en heeft haar dus nooit horen spreken en heeft haar nog nooit in het echt gezien. ook India heeft haar nog nooit gezien of gesproken. Als herkenning was ze daarom van plan om een bos eucalyptus te kopen om haar ermee toe te zwaaien als ze door de gate zou komen op het vliegveld, zo lief! ik zie het nu al voor me. Ik laat meer weten als ik terug ben, ik neem m'n camera mee!And for the time beeing I am going to show some drawings I made this weekend. I was fascinated again by hair and the movement and possibilitys of it. I am thinking of selling some prints, I will let you know when!
And some minor bad news, I still have some pain in the tendon of my finger while I have finished my medicine cure. It is less then before so I dicided to wait and see if it goes away on it's own. But meanwhile this keeps me from drawing designs for the new scarfes. I will let you know more in a while.

En voor ondertussen laat ik een aantal tekeningen zien die ik dit weekend heb gemaakt. Ik was weer gefascineerd door haar, de beweging van haar en de mogelijkheden. Ik zit eraan te denken om een aantal prints te gaan verkopen, Ik zal laten weten wanneer!
En wat minder goed nieuws, ik heb nog steeds last van de pees in mijn vinger terwijl ik de medicijnenkuur heb afgerond. Het is wel minder dan ervoor dus ik heb besloten om even af te wachten om te kijken of het vanzelf overgaat. Maar ondertussen houd dit me wel af van het tekenen van ontwerpen voor de nieuwe sjaals. Ik laat meer weten over een tijdje.
Friday, April 24, 2009

Goed nieuws Weekend!

Good News! You may have read about my strugle with the ecological dyes that I bought. As a reaction to the post, I got a tip from a lovely lady Martine That there was going to be an ecologically sustainable plant dyes for textiles class of two days not so far from me in the neighbouring country Belgium! And There was still room for a few people so I could join! I am very very happy! The class is given on the 29 en the 30 of April by a very interesting lady from "down under" Australië who has experimented many years with eco plant dyes for textiles, her name is India Flint, this is her website. The class was actually planned in 2010 but she is visiting london before this class and she could postpone her journey to give a two day class in Belgium! So next week wednesday and thursday I will be busy dyeing with plants!

Goed nieuws! Misschien heb je een van mijn vorige posts gelezen over mijn worsteling met gekochte ecologische textielverven. Als een reactie op deze post kreeg ik de tip van hele aardige dame Martine dat er een ecologische planten textielverf cursus van twee dagen gegeven zou worden in het naburige België! En dat er nog ruimte was voor een paar mensen, dus dat ik ook kon meedoen. Ik ben echt zo blij! De cursus word op 29 en 30 April gegeven door een hele interessante dame uit "down under" Australië. Ze heeft vele jaren geëxperimenteerd met het verven op ecologische manier met planten, haar naam is India Flint en ze heeft ook een website De cursus was eigenlijk gepland voor 2010 maar omdat India hiervoor Londen bezoekt en heeft besloten om haar reis met een paar dagen te verlengen kon ze nog een tweedaagse cursus geven in België! Dus volgende week woensdag en donderdag ben ik ergens in België druk aan het verven met planten!


And because it is also weekend I have collected a few beautiful and fascinating artists. First the artist Kate MccGwire, She makes stunning art with feathers from doves and burned paper.


En omdat het ook weekend is heb ik weer een aantal kunstenaars bij elkaar gezocht die ik fascinerend vond. De eerste kunstenares heet Kate MccGwire ,ze maakt prachtige kunst met onder andere veren en verbrand papier.I also like this picture I found from Bjork some time ago featured in blend magazine, I only don't know where I got it from.

Ik heb ook een tijdje geleden deze foto van Bjork gevonden, het heeft in Blend magazine gestaan een tijdje geleden, ik weet alleen niet meer waar ik de foto vandaan heb.

And this lovely drawing from Gianluca Folì I found at a lovely site wich i'm getting hooked on! thumbtack press, Owww if I had a lot of money right now I would really buy a lot there!

En deze prachtige tekening van Gianluca Folì die ik heb gevonden op een geweldige site waar ik een beetje verslaafd aan ben geraakt, thumbtack press. Als ik toch eens veel geld had zou ik daar echt heel veel kopen!

A few other treasures from thumbtack press

Een paar andere schatten die op thumbtack press te vinden zijn

heiko "fishbus"

"Stay, and I will love thee" by Ken Wong

Monday, April 20, 2009

Amsterdam !

This weekend I spend a day visiting and working in Amsterdam. It's always a long trainride to Amsterdam but it really is worth the travel. On the way to Amsterdam the train passed trough fields with tulip flowers for growing the tulip bulbs you buy in the store or at you local flower shop. It really is an unreal site, so much flowers in such a plain landscape, This time most of the bulbs have already had flowers but there still was a lot to see. I made a short movie while looking trough the window of the train.

Dit weekend heb ik een dag in Amsterdam rondgelopen en gewerkt. Het is altijd zo'n lange treinreis naar Amsterdam maar het is zeker de moeite waard. Op weg naar Amsterdam zag ik vanuit de trein dat we door velden van tulpenbollen reden waarvan er nog veel in bloei stonden. De velden worden gebruikt voor het telen van de tulpenbollen die je in je winkel of bloemenwinkel kunt kopen. Het is echt een bijzonder tafereel om door het landschap te reizen met de trein, zoveel bloemen in zo'n eenvoudig landschap, in deze tijd zijn de meeste bloemen al uitgebloeid maar er was zeker nog genoeg te zien. Ik heb een kort filmpje gemaakt door het raam van de trein.Once in Amsterdam I visited former teacher and goldsmith Jack and his wife (also goldsmith) Ariette van Osnabrugge. They are such sweet people! They have a lovely atelier in the middle of amsterdam next to the bloemgracht. Be sure to also take a look at their site

Eenmaal in Amsterdam ging in op bezoek bij mijn voormalige leraar en goudsmid Jack en zijn vrouw (ook goudsmid) Ariette van Osnabrugge. Ze zijn zulke lieve mensen! ze hebben een prachtig atelier in het midden van Amsterdam aan de bloemgracht. Kijk ook zeker even op hun website


I visited them because I have an assignment for a piece of jewelry, and since I am not a goldsmith (I did followed a short course at Jack and Ariette atelier) I don't have any Goldsmith apliances. I decided to call them and they where so kind to let me use their tools and workspace for the jewelry. It really helped me a lot!

Ik bezocht ze omdat ik een opdracht gekregen heb om een sieraad te ontwerpen en maken, en omdat ik geen goudsmid ben (ik heb wel een cursus gevolgd bij Jack en Ariette)Ik heb daardoor zelf geen gereedschap en ruimte hiervoor. I besloot ze op te bellen en ze waren zo aardig dat ik bij hen langs kon komen en gebruik mocht maken van hun atelier en gereedschap. Het heeft echt heel veel geholpen!

Here are some some photo's of my work and their workshop.

Hier zijn wat foto's van mijn werk en hun werkplaats.
At the end of the day the work wasn't done but I got quite far. I still needed to finish a lot of things so I took it home. And the sweet Jack and Ariette lend me some wonderful files and I bought some sanding paper to finish it of.

Aan het einde van de dag was ik al wel een eind gekomen maar het sieraad was nog lang niet af. Dus ik besloot het mee naar huis te nemen. De lieve jack en Ariette hebben me een aantal vijlen geleend en ik heb ook wat schuurpapier gekocht om het thuis af te kunnen ronden.When I finish this prototype I will pay a visit to an moulding shop that can cast it in silver (i'm making more then one) I will tell you more about that when I have finished this model.

I really want to try to cast it in eco or fair trade silver but I can't seem to find any eco or fairtrade silver. If you have any suggestions or tips please let me know!

Wanneer ik dit prototype af heb ga ik een bezoek brengen aan een gieterij die dit sieraad in zilver kan gieten. (ik maak er meer dan een) Ik zal daar meer over vertellen als ik dit model klaar heb.

Ik wil heel graag het sieraad in eco of fairtrade zilver laten gieten maar ik kan maar geen eco of fairtrade zilver vinden. Als iemand suggesties of tips heeft hierover, laat het me weten!

Friday, April 17, 2009

Update

I had the last week or two an annoying pain in my middle finger of the hand I write with (I'm a lefty) and it just didn't want to go away. I went to see the doctor about it and it's apparently an inflammation of the tendon in my middle finger due to too much drawing, computering and writing. Pfff That's not so nice. The doctor gave me strong ibuprofen for the inflammation and pain... After a week it should be over.
I'll keep you up to date, and I will still keep posting about other things. I'll just keep typing only then with two fingers haha.


Ik had de laatste ongeveer twee weken een vervelende pijn in mijn middelvinger van de hand waarmee ik schrijf (ik ben linkshandig) en het wilde maar niet weggaan. Ik ben naar de dokter geweest en het bleek een ontsteking van de pees in mijn middelvinger te zijn door teveel tekenen, computeren en schrijven. Das niet prettig. De dokter heeft me sterke ibuprofen gegeven tegen de ontsteking en pijn... over een week moet het over zijn. Ik zal jullie op de hoogte houden, en ik zal ook blijven posten over andere dingen. Ik zal wel met twee vingers typen haha.Thursday, April 16, 2009

Verf experimenten

Yesterday I spend all day painting and testing for my eco scarf collection that's coming. I tried two different dyes, cold dye (regular from the store) and natural dye from plants.
What a difference! On forehand I was strongly pro natural dyes but now I've tried a natural dye i'm not so sure anymore. You have to use so much water and energy, and it's very labour intensive! I've spend hours stirring and checking the temperature (with my super beautiful oldschool thermometer) And I had to change the water three times! The whole seven liters and put on seven new cold liters of water to warm op to 98 degrees (as recommend in the instructions). I don't know if I still think this is more eco-friendly.


Gisteren heb ik de hele dag besteed aan het verven en testen voor mijn opkomende collectie eco sjaals. Ik heb hiervoor twee soorten verf gebruikt, cold dye (koud water verf) reguliere verf die je gewoon in de winkel kunt kopen en textielverf met natuurlijke kleuringen op basis van planten.
Wat een verschil! Van tevoren was ik erg voor natuurlijke textielverf maar nu ik een natuurlijke verf heb geprobeerd ben ik er niet zo zeker meer over. Je hebt zoveel water en energie nodig en het is heel arbeidsintensief! Ik heb uren geroerd om het in beweging te houden en de temperatuur gecontroleerd (met mijn super mooie oude thermometer) Ik moest ook drie keer het water vervangen! De hele zeven liters, en daarna weer zeven nieuwe koude liters water opzetten om het weer op te warmen naar 98 graden (zoals aangeraden word in de gebruiksaanwijzing). Ik weet niet meer of ik dit een meer eco vriendelijke manier van verven vind.But I have to say that I love the effect that the high temperature had on the tie-dye tests.

Maar ik moet zeggen dat ik het heel mooi vind wat de hoge temperatuur heeft gedaan met de tiedye tests.For the cold dye I just filled a bucket with cold water, mixed the dye, salt and cold-dye-fix and added it to the cold water and that's it. Stirring it twice in three hours and it came out perfect.

Voor de reguliere koudwater verf heb ik een gewone emmer gevuld met koud water en heb de verf fixatie en gewoon zout gemengd en daarna toegevoegd aan het koude water. Na twee keer roeren in drie uur was het perfect mooi geverfd.The only thing that went wrong was that the thumb of my rubber glove had a tiny hole what resulted in a freaky looking thumb (I also kinda like it, it's almost art)

Het enige wat mis ging was dat er een klein gaatje in de duim van mijn rubberhandschoen zat waardoor mijn duim er nogal bizar uitzag (ik vind het wel soortvan mooi, tis bijna kunst!)Overal If I compare the two dyes it should be equal on the eco-scale or even in favour of the cold dye, taking all things in perspective, (energy, water, effort, time, chemicals) the chemicals because I still have to use dye fix and salt for the natural dye, I find it very confusing. I want to make the best decision regarding the enviroment. If anyone has better suggestions for this topic, please let me know.

Over het geheel gezien als ik de twee verfsoorten vergelijk zouden ze bijna gelijk staan qua milieubelasting of zelfs in het voordeel van de koudwaterverf. als je alles meeneemt zoals energie, water, moeite, tijd, en chemicaliën. Chemicaliën omdat je voor de natuurlijke verf nog steeds verf-fixeer en zouten nodig hebt. Ik vind het erg verwarrend. Ik zou graag de beste beslissing nemen op het gebied van milieubelasting. Als iemand suggesties heeft over dit onderwerp, laat het me weten.

Tuesday, April 14, 2009

Paas kriebels

Easter weekend this weekend. It was lovely, The weather was nice warm and sunny, and the days were nice lazy and warm. We had very nice easter breakfasts both days, with perfectly cooked eggs thanks to my love, and homemade vanilla scented sugar (the brown things are the vanilla pods) and matses with butter and sugar. I would want to have breakfast like this every day!

Paasweekend dit weekend. Het was heerlijk, het weer was warm en zonnig, en de dagen waren lekker lui en warm. We hebben op beide paasdagen heerlijk paasontbijt gemaakt, met perfect gekookte eitjes dankzij mijn lief, verder heerlijke zelfgemaakte vanillesuiker (de bruine stukjes zijn de vanillebonen) en heerlijke matses met boter en suiker. Ik zou wel elke dag zo'n heerlijk ontbijt willen!
We read books in the garden, had a cup of tea and watched the magnolia unfold it's flowers. The plum trees where in full blossom, It made me want me to do more florist things. I've made a little promise to myself, to do more flowerarranging, just because it makes me so happy. As a start I made a small piece for the table with plumblossom from our own garden (picture above) And yes that's also my love Martijn in the picture about to start the wonderful easter breakfast, he also has a nice blog with lots of nice things, be sure to take a look!

We hebben boeken gelezen in de zonnige tuin en dronken thee terwijl we zagen dat de magnolia zijn bloemen ontvouwde. Ook de pruimenbomen in de tuin stonden in volle bloei, het maakte dat ik verlangde om meer met het bloemistenvak te doen. Ik heb mezelf ook een kleine belofte gedaan dat ik meer mn bloemistenvak ga uitoefenen, gewoon omdat het me zo blij maakt. Als start heb ik wat met de pruimenbloesem gemaakt voor op tafel (zie foto hierboven) en ja dat is mijn lief Martijn op de foto die op het punt staat aan het ontbijt te beginnen, hij heeft ook een leuke blog, zeker de moeite waard om even te bekijken.


I've decided that I want my garden to be full of wild flowers this summer, My loving parents want to help me to realize it this year! More about that later. Both my parents are also very creative and active, and they even have their own blogs! Here you can see the writing blog of my father Meeuwis, he has so much imagination! And my mother Jeannette has a blog about engraving glass, she's very good at it!

Ik heb ook besloten dat ik een groot deel van mijn tuin vol wil met wilde bloemen deze zomer, mijn lieve ouders hebben aangeboden om me daarbij te gaan helpen dit jaar! Later daarover meer. Allebei mijn ouders zijn ook heel creatief en actief want ze hebben zelfs allebei hun eigen blog! hier kun je de schrijvers blog van mijn vader Meeuwis bekijken, hij heeft zoveel fantasie, ongelofelijk! En mijn moeder Jeannette heeft een blog over glas graveren, en ze is er echt heel goed in!

Wednesday, April 8, 2009

weekend !

This weekend I have found some real treasures to look at! First a graphic artist Kamrooz Aram. He makes really beautiful drawings and paintings. Be sure to take a look at his site

Dit weekend heb ik een aantal prachtige schatten gevonden! Als eerste de grafische kunstenaar Kamrooz Aram. Hij maakt hele mooie tekeningen en schilderijen. Kijk ook zeker even op zijn site
The next find is a beautiful site with a shop. They are called "up in the air somewhere" You must check them out. Their style is so beautiful, I wish I had a whole cubboard full of their things! It's so fragile and nice!

De volgende hele interessante site heeft ook een shop. Ze heetten "up in the air somewhere". Je moet gewoon even op hun site kijken. Hun stijl is zo mooi en fragiel, ik zou mijn hele keuken er wel vol mee willen hebben!And a beautiful movie called "steel life" from Mathieu Gerard that I got from this very cool blog it is just amazing! So beautiful and magical it's really worth watching! Enjoy, If you want to see the making of check this link

En ook een prachtige film met de naam: "steel life" van Mathieu Gerard ik heb de film via deze heel erg leuke blog. Het filmpje is echt geweldig! Zo mooi en magisch het zeker de moeite waard om te zien! geniet er van, als je de "making of" wilt zien kijk dan naar deze link


Steel Life from Mathieu Gérard on Vimeo.

and last but not least a moving dress! see for yourself! found this one trough Marchi made it. The artist is called Ying Gao

En als laatste een bewegende jurk! bekijk het voor jezelf in dit filmpje wat ik heb gevonden via Marchi made it
de kunstenares heet Ying Gao
Have a very nice weekend everybody!
Heb een heel fijn weekend iedereen!

De dummy is terug!

I got back the dummy with the art exchange project! Gilles made a very nice reaction to my work.

Ik heb de dummy met het kunst uitwisselingsproject terug! Gilles heeft een hele mooie reactie gemaakt op mijn werk.
What I really like is the detail in the drawing for example the flame with the pan above it, It has also a lot of movement. He made it as a kind of parody of my drawing with the text balloons all filled with scribbles.

Wat ik erg mooi vind binnen deze tekening is het detail en de beweging zoals van de gasvlam en de pan erboven. Hij heeft dit als een soort parodie gemaakt op mijn textballontjes gevuld met krabbels.I already made a response to his work. I wanted to not draw this time, so I made some kind of collage using paint specimen strips and the empty cocoons of the mulberry silkworm I've purchased years ago on a exotic market. These are usually trown away in the proces of making silk. I stitched everything together and glued it on to the page to give the illusion of balloons in flight. I've based it on the empty textballoons in his work.

Ik heb al een reactie gemaakt op zijn werk. Ik wilde deze keer eens niet tekenen, dus ik heb een soort collage gemaakt van verfstalen en de cocons van zijde rupsen die ik jaren geleden heb gekocht op een exotische markt. Ze worden gewoonlijk weggegooid in het proces van het maken van de zijde. Ik heb alles op elkaar genaaid en daarna op de pagina gelijmd om de illusie te creëren van ballonnen. Ik heb het gebaseerd op de lege tekstballonnen in zijn tekening.Here you can see a detail of the page, the yellow/gold stuff is a piece of an empty cocoon of the mulberry silkworm.

Hier een detail van de pagina, het geel/goud kleurige spul is een stukje van een lege cocon van een zijderups.Here an overview of the pages, here you can really see the different styles we work in!

Hier een foto met een overzicht van de twee pagina's, hier kan je ook duidelijk zien dat we echt in verschillende stijlen werken!

Monday, April 6, 2009

Start van nieuwe dingen

As you can see I've made some minor changes to my blog. They are just minor changes but overal it looks a bit more finished and to my opinion a bit nicer.

Zoals je misschien al hebt gezien heb ik een paar kleine veranderingen gemaakt in mijn blog. Het zijn maar kleine veranderingen, maar ik vind zelf dat het bij elkaar mijn blog net iets meer "af" maakt en naar mijn mening ook wat mooier is.

I've also started an art exchange project with a friend of mine, Gilles. It was his birthday a few days ago and we talked about sharing art in a dummy. And now it's a reality! I've made a start by drawing about my other gift to his birthday, which was baking pancakes for him as a suprise on a sunny afternoon! I forgot the eggs in the batter but they still tasted very nice! I made pancakes with different toppings such as, apple with cinnamon and sugar (if you want the recipy just let me know). The idea is to give a reaction to the art made before. I'm very excited to see what he has made as a reaction to my drawings, I will let you know and see for yourself when I get the book back!

Ik ben ook begonnen met een nieuw kunst uitwisselingsproject met een goeie vriend van mij genaamd Gilles. Hij was een paar dagen geleden jarig en we hadden het over het uitwisselen van onze kunst in een dummy. En nu is het dan echt zover. Ik heb een start gemaakt door een tekening te maken van mijn andere verjaardagskado aan hem namelijk, pannenkoeken bakken op een zonnige middag als verassing! Ik was helaas vergeten eieren in het beslag te doen maar eigenlijk smaakte de pannenkoeken nog heel erg lekker! Ik maakte pannenkoeken met verschillende smaken onder andere appel met kaneel en suiker (laat het me maar weten als je het recept wilt hebben). Het idee achter deze uitwisseling is dat je een reactie maakt op de vorige pagina, dus ik ben heel benieuwd wat Gilles heeft gemaakt als reactie, ik zal het je laten weten zodra ik het boek weer terug heb met zijn toevoeging!

I also want to show a first sneak preview of some tests I am doing for new scarfes I am making. It's all handdrawn on fabric and it is permanent, i'm still doing some tests but soon I will finish and sell the first scarfes. They will all be on ecological textiles so it's also enviroment friendly! They will all be unique and different. I will let you know when I have finished the first ones!

Ik wil jullie ook een eerste blik geven op een paar tests die ik aan het doen ben voor een aantal sjaals die ik aan het ontwerpen ben! Het is allemaal handgetekend op stof en het is natuurlijk ook permanent. Ik ben nu nog tests aan het doen maar ik zal al snel de eerste sjaal afhebben. Alle sjaals zijn van ecologische stof gemaakt en ze zullen allemaal uniek zijn en dus allemaal anders. Ik zal laten weten wanneer de eerste sjaals klaar zijn voor verkoop!Thursday, April 2, 2009

zonnig weekend

Ik heb besloten dat ik ook in het Engels ga schrijven, naast het Nederlands.
Dit voor de mensen uit het buitenland die ook graag willen volgen wat er te vinden is op m'n blog.

I've decided to also write in english, next to dutch on my blog. This for all the people from other country's that don't understand a thing of the dutch language. So welcome!

weekend weekend weekend!
Dit weekend word ongetwijfeld een heerlijk weekend met warm weer en veel zon. Eindelijk de lente is gearriveerd! Voor dit weekend heb ik een aantal leuke filmpjes. Als eerste filmpje een man die van een moleskin schetsboek een geweldig 3d kunstwerkje kan maken! Als je geen geduld genoeg hebt kijk dan vanaf 1:20

weekend weekend weekend!
This weekend is going to be undoubtedly a lovely weekend with lots of sun and warm weather, finally spring is here! To start the weekend, some nice movies. The first movie is about a man that transformes a moleskin sketchbook in a 3d artwork, If your not patient enough watch it from 1:20Tijdens een festival in china op het platte land zijn er een aantal boeren die een plaatselijke traditie die al 500 jaar bestaat ieder jaar weer te laten zien. Heel erg bizar mooi! volgens mij is dit het oudste vuurwerk. Ze smelten oude ijzeren potten en kapotte ijzeren dingen om tot vloeibaar ijzer en gooien het dan tegen een muur voor een spectaculair gezicht, dit doen ze voor ongeveer een uur lang! de enige bescherming die ze dragen is een hoed tegen de vallende hete ijzerdruppels en een schapenvacht.

During a yearly festival in china on the countryside, there is a old tradition (500 years old!) that the farmers keep alive every year. It's really bizarly beautiful It's I think the most acient form of fireworks I know. They melt old and broken iron to liquid iron and then comes the magic because they throw skoops full of molten iron against a wall, what makes an spectacular site. The most amazing thing is that the farmers that throw the iron are just protected with a small hat and a sheepshide, they keep throwing for almost an hour! You have to see it to believe it.and also a trailer of lovely film still to come in the theaters called "where the wild things are"
en ook een trailer van geweldige film die nog in de bioscopen moet komen "where the wild things are"


En als laatste een van mijn favoriete grafische ontwerpster Jenna chew. Ik vind haar werk zo mooi, ze heeft een mooie stijl. Ik haar schetsboeken het allerleukst om in te zien. Kijk ook zeker even op haar site/blog

and last but not least my own favorite graphic designer Jenna Chew. I like her work so much, the things she makes have a nice style, I specially like her sketchbooks. Be sure to also look on her website/blog


Fijn weekend iedereen!
Have a nice weekend everybody!