Wednesday, June 24, 2009

At home and working!

This week photographer Alwin Slomp visited me to portrait me in my workspace, for a magazine called CJP magazine. He really is a nice guy. It was kinda funny to see all the lights and a big camera in my workspace. The picture is going to feature in a coming issue of the magazine, i'm getting a copy of the pictures, but i have to be patient! While i cleared up my work area (for the photo's) i made some new collages, they just appeared organicly while cleaning.

Deze week is fotograaf Alwin Slomp langsgekomen om een portet van me te maken in mijn werkruimte, voor het tijdschrift CJP magazine. Het is echt een aardige man. Het was ook best grappig om alle lichten en de grote camera in mijn werkruimte te zien. De foto komt in een komend nummer van het blad. Ik krijg ook een kopie van de foto alleen moet ik nog wel wat geduld hebben! Tijdens het opruimen van mijn werkruimte (voor de foto's) heb ik ook een aantal nieuwe collages gemaakt, ze ontstonden organisch tijdens het opruimen.





Yesterday i did some eco dyeing again, it came out very well! I really want to have more time to do some more experiments. The sample below is a beautiful silk made from the cocoon where the butterfly flew out of, so they didn't end up cooked, animal friendly silk! And I got this dye-result just with plants and water, nature is amazing!

Gisteren heb ik een dag kunnen verven, het is heel mooi geworden! Ik wil echt meer tijd hebben voor meer experimenten. De stof hieronder is een prachtige zijde gemaakt van de cocons waar de vlinders zijn uitgevlogen, zodat ze niet gekookt eindigen, diervriendelijke zijde! En dit verf resultaat kreeg ik alleen met planten en water, wat is de natuur toch geweldig!








And I finally got some peony's, beautiful flowers as big as my hand. Also some photos of them below.

En ik heb eindelijk pioenrozen in huis gehaald, prachtige bloemen zo groot als mijn hand. Ook wat foto's daarvan hieronder.



Friday, June 19, 2009

nieuwe column!

Their is a brandnew column of me on the site "het mediaplein" If you can read dutch, here is a the first piece of the column, if you want to read more click on "lees verder" under the text.

Er is weer een nieuwe column van mij te lezen op de site van "het mediaplein"! hieronder kun je de eerste alinea lezen!


Hij komt maandag al...

Ik kijk in de spiegel en denk, "maandag komt hij al". Ik kijk weer in de spiegel en frons terwijl ik mezelf van heel dichtbij bekijk waarna ik overga op het oefenen van een toch iets te gemaakte glimlach. Na het oefenen van genoeg grimassen loop ik weer terug naar m'n computerscherm. Ik denk bij de mezelf "zal ik toch nog even naar de kapper gaan?", waarna ik weer plaatsneem achter het scherm om verder te werken. Langzaam neemt de gedachte over dat ik toch niet genoeg budget heb om een goeie kapper te betalen en ik ook niet zit te wachten op een verknipte kapperschool look. lees verder

Wednesday, June 17, 2009

super verf dag!

The past week was a busy week. I went back to Utrecht to retrieve my work that has been displayed in a exhibition in the Bijenkorf store. I worked on my second job as a host of a exhibition in Rotterdam. And i worked hard on numurous other things. Finally I found some time to spend a whole day textile painting. I decided to do that at my parents marvelous garden! This so i could spend some qualitytime with them and also to have no distractions as email and other things that need to be done. It really paid of to do that, my parents an their garden gave me so much inspiration that i made a lot of beautiful textiles. Below a impression of the results of the day.

De afgelopen week was een drukke week. Ik ben terug naar Utrecht gegaan om mijn spullen weer terug te halen van de expositie in de Bijenkorf winkel. Ik heb gewerkt voor mijn bijbaantje als gastvrouw in een tentoonstelling in Rotterdam. En verder vragen er altijd talloze klusjes de aandacht. Eindelijk vond ik dan de tijd om een hele dag textiel te gaan verven. Ik besloot dit te doen in de geweldige tuin van mijn ouders! Dit zodat ik weer eens wat tijd in hun gezelschap kan vertoeven en ook omdat ik geen afleiding wilde hebben van email en andere dingen die om aandacht vragen. Dat besluit heeft me echt goed gedaan, mijn ouders en de tuin hebben me zoveel inspiratie gegeven dat ik heel veel mooie textiel heb geverfd. Hieronder een impressie met de resultaten van de dag.

















Tuesday, June 9, 2009

Column op het mediaplein.nl!

I recently was asked to write something for a website called het mediaplein and now i have just published my very first column ever on the website! It's on the front page and i'm very proud, i hope to write more columns in the future!

Ik was laatst aangesproken om een stukje te schrijven voor de website het mediaplein voor zelfstandige creatievelingen, en nu heb ik mijn allereerste column ooit gepubliceerd! Ik ben er erg trots op en hoop meerdere columns te kunnen schrijven in de toekomst dus bekijk en lees mijn allereerste column!

Friday, June 5, 2009

Twitter de twitter!

Hai everyone a short update, recently i've decided to start a twitter account! yes me too it's scandalous! But for those of you who are into twitter you can follow me on twitter too! You can find me at http://twitter.com/wietekeopmeer

hoi Iedereen een korte update, ik heb pas geleden een twitter account genomen! Ja ik ook al! het is schandalig! Voor degene die twitteren, je kan me nu dus ook volgen op twitter! Je kan me vinden via http://twitter.com/wietekeopmeer

Wednesday, June 3, 2009

lang geleden = veel te vertellen!

It has been a while but i have a lot to tell you all! I have an exhibition at the Bijenkorf store in Utrecht. I've made some pictures to show you how it looks. The exhibition is from the second of june until the 13th of june. The funny thing was that when i spoke to the people who helped me build up the exhibition they told me that they have seen my work before in a trend presentation for work, and suddenly i remembered that a trendwatcher approached me some time ago with the question if she could use my work for her presentation, and i said yes if she also mentioned my name, after that i never thought about it. But with the thought of all big shops in the Netherlands got this presentation it was quite a suprise, i didn't expect it! very cool!


Het is even geleden maar ik heb dan ook aardig wat te vertellen! Ik heb een expositie in een filiaal van de bijenkorf in Utrecht. ik heb een aantal foto's gemaakt om te laten zien hoe het eruit ziet. de tentoonstelling is van 2 juni t/m 13 juni. Grappig was dat ik in een gesprek met de mensen die me hielpen met opbouwen erachter kwam dat ze mijn werk al eerder hadden gezien in een trendpresentatie voor hun werk. Toen kon ik me opeens weer herinneren dat ik een tijd geleden was benaderd door een trendwatcher of ze foto's van mijn werk mocht gebruiken voor in haar trendpresentatie, ik stemde toe als ook mijn naam werd genoemd. Daarna heb ik er nooit meer aan gedacht. Op dat moment realiseerde ik me dat deze presentatie bestemd was voor alle grote winkelketens in Nederland! Ik was aardig verrast, ik had het niet verwacht! Heel cool!






And i made a short movie of a part of a subway ride of my travel back in Rotterdam, just for fun.

En ik heb een kort filmpje gemaakt van een deel van mijn terugreis, ik heb in de metro van Rotterdam wat filmpjes gemaakt, gewoon voor de lol.



And last, i have a took a job next to my designing just to keep the financial juices flowing, I'm host at an exhibitions for the Historical Museum of Rotterdam about the youth culture of rotterdam representing hip-hop, urban, and diehard footballfans. It's very interesting, they have more in common then you see at first site! More about it on the website of the museum.

En als laatste, ik heb een baantje aangenomen naast mijn ontwerpwerk om de financiƫle stroom een beetje te onderhouden. Ik ben gastvrouw bij een tentoonstelling voor het Historisch Museum Rotterdam. Het is een tentoonstelling over de jeugdcultuur van Rotterdam, het representeerd hip-hop, urban en diehard voetbalfans, het is heel interessant want ze hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht te zien is! Meer daarover op de website van het museum