Wednesday, March 31, 2010

family treasures

A short time ago, the grandmother of my love visited. (As a side note, in the family I'm known as "the creative one" and they know I love fabrics and everything that has some connection with it.) The grandmother who visited said that she had a little present for me, she said: "I've had this for a long time now and I never did anything with it, so I hope you can do something with it." I was very curious what she would give. She unpacked a small plastic bag and gave me a very old cardboard box filled with different kinds of yarn and two bags full of lace bobbins! I was very suprised, it really was a beautiful gift, I told her I had to look up how I should use the lace bobbins so I could make my own lace. And not long after that she said she had a second gift to complement the first gift, she said:  "it's just an old book that is standing on my bookshelf and I never read it", she told she got it a long time ago from her old aunt. The book is beautiful and very handy, every handwork technique is explained even techniques I never heard of, and the book is written in the old dutch language (words are differently written), which makes it even more a treasure. Also the making of lace and the use of the bobbins are explaned so I'm over the moon with these gifts! The most beautiful small gift I found when I carefully flipped the pages, I found a small piece of lace made by the old aunt of my love.... beautiful


Een korte tijd geleden, kwam de oma van mijn lief op bezoek.(Als kleine notitie, in de familie sta ik bekend als "de creatieve" en iedereen weet dat ik weg ben van stoffen en alles wat daarmee verband heeft.) tijdens het bezoek zei dat ze een klein kadootje voor me had, ze zei: "Ik heb dit al een lange tijd en ik heb er nooit iets mee gedaan, dus ik hoop dat jij iets mee kunt doen." Ik was erg benieuwd wat ze zou geven. Ze pakte een klein plastic tasje en gaf me een verweerd oude kartonnen doosje gevuld met verschillende soorten garens en twee tassen vol met kantklosjes! Ik was heel verbaasd, echt een prachtig cadeau, ik vertelde haar dat ik moest opzoeken hoe ik de kantklosjes zou kunnen gebruiken zodat ik ook mijn eigen kant kon maken. Niet lang daarna zei ze dat ze een tweede kado zou geven om het eerste kadootje aan te vullen, ze vertelde me: "het is gewoon een oud boek, dat op mijn boekenplank staat en ik heb nooit in gelezen", ze vertelde me ook dat zij dit boek lang geleden kreeg van haar toendertijd oude tante. Het boek is prachtig en erg handig, elke handwerk techniek is uitgelegd zelfs technieken waar ik nog nooit van gehoord had, en het boek is geschreven in oud Nederlands, dat maakt het boek voor mij nog waardevoller. Ook het maken van kant en het gebruik van de kant klossen staat uitgelegd dus ik ben in de wolken met deze kado's! Het mooiste kleine kado was toen ik het boek eens rustig doorbladerde en een klein proef stukje kant tegenkwam tussen de bladzijden, vast en zeker van de oude tante die ooit dit boek heeft gelezen en er prachtige dingen uit heeft gemaakt...


The small treasure I found between the pages

De kleine schat die ik tussen de pagina vond

Wednesday, March 24, 2010

freezing spring for later

It's spring! My garden is already blooming like crazy, filled with snowdrops and flowers of a blue purple kind of crocus. They always suprise me by popping up while I think it is still winter. They look so nice, but after a few days of rain most of the crocus flowers looked a bit sad and wilted, so I decided to pluck them with help of my mother (the hands in the pictures are from my lovely mother) and use them for a dyebath in the future. I decided to freeze them to use them for the iceflower dye method to obtain the most of color from these beautiful flowers. So in the future you will see the result of this experiment!

Het is lente! Mijn tuin staat nu al vol met bloemen, gevuld met sneeuwklokjes en bloemen van een blauw paarse soort krokus. Ze verbazen me altijd door op te duiken terwijl ik denk dat het nog winter is. Ze waren zo mooi, maar na een paar dagen regen zagen de meeste van de krokus bloemen er een beetje triest en verwelkt uit, dus besloot ik om ze te plukken met hulp van mijn moeder (je ziet haar handen in de foto's) en ze te gebruiken voor een verfbad in de toekomst. Ik besloot om ze te bevriezen om ze te gebruiken voor de Iceflower dye methode zodat ik de meeste van kleur van deze prachtige bloemen kan benutten. Dus in de toekomst ziet u het resultaat van dit experiment!

Monday, March 15, 2010

Different tones for this Melody

The past week was a special but also busy week. This because I was asked by fashion designer Melody Deldjou Fard to ecodye fabric for a dress she was working on. It was great fun to experiment and eventually dye the fabric. But I have to be honest that it also was quite stressfull because there was not much time and not much room (within the metres of fabric) for mistakes. But I did manage to dye the fabric and happily she was satisfied with the result. I personally delivered the fabric in Utrecht after which we had tea in her small but beautiful appartment, we finally had time to catch up, because we hadn't seen each other for more then a year. She really is a wellharted person who works hard and makes beautiful fashion. Make sure to also check out her site to see all the interesting projects she is working on. I will later write about the dress she made from it!

Afgelopen week was een speciale maar ook een drukke week. Dit omdat ik was gevraagd door modeontwerpster Melody Deldjou Fard om een stof voor haar te verven die voor een jurk gebruikt wordt die ze aan het ontwerpen is. Het was geweldig om te experimenteren om samen tot een idee te komen wat mooi zou zijn voor de jurk. Maar ik moet ook eerlijk zijn, het was ook best stressvol doordat er niet veel tijd was om de stof te verven en vooral omdat er (binnen de meters stof) bijna geen ruimte was om veel fouten te maken. Maar uiteindelijk is het me gelukt om de stof te verven en ze was er gelukkig heel tevreden mee. Ik heb de stof persoonlijk afgeleverd en het was leuk om samen met haar thee te drinken in haar kleine maar prachtige appartement in Utrecht. We hadden eindelijk de tijd om weer eens bij te praten want we hadden elkaar al bijna meer dan een jaar niet gezien. Melody is echt een persoon met een goed hart die heel hard werkt aan haar prachtige modecarrière. Bekijk ook zeker even haar site om al haar interessante projecten te bekijken. Ik zal later ook schrijven over de jurk die ervan is gemaakt!


Here some nice and beautiful samples I dyed.

Hier een aantal prachtige proeven die ik heb geverfd.
Here a piece of the final fabric I dyed.

Hier een stukje van de uiteindelijke stof.
 And some nice pictures of pictures I took in her lovely appartment

En een aantal foto's van heel erg mooie foto's die ik kon maken in haar mooie appartement

Wednesday, March 10, 2010

museumnight 2010!

previous weekend, I visited "museumnight" in Rotterdam just like last year. It was filled with party's, strange art and beautiful performances during the night. All museums where open during this night and each museum organized an event. So it was lot's of fun! There was so much to see that I did'nt get the chance to visit every museum. But I have, just like last year, some great pictures and some movies from this years Museumnight.

Afgelopen weekend heb ik net als vorig jaar de museumnacht bezocht in Rotterdam. De nacht was gevuld met feestjes, rare kunst en prachtige optredens. alle musea waren open en organiseerde een evenement. Het was erg leuk! Er was zoveel te beleven dat ik helaas niet alles heb kunnen bekijken. Maar ik heb, net als vorig jaar, weer leuke fotos en filmpjes gemaakt zodat iedereen een beetje mee kan genieten.As tickets we had to wear these nice pins. With a little flashing light in it.

Als toegangsbewijs kreeg je een button die je moest opspelden met een klein knipperend lichtje.

First up we visited the Kunsthal which organized a concert and had all kinds of exhibitions for show, like this picture from artist Nicole Segers. Showing a man who prepares a balloon shooting "booth" for the next game.

Als eerste zijn we naar de Kunsthal geweest, ze hadden een concert georganiseerd en er waren een aantal tentoonstellingen te bezichtigen. Zoals bovenstaande foto van fotografe Nicole Segers. hierop is een man te zien die zijn schiet "kraampje" voorbereid, hier kunnen mensen voor een kleine prijs ballonnen schieten.   


And also seen in Kunsthal fascinating ceramic sculptures from artist Carolein Smit, called "huid en haar" which translates into "hair and skin".

En ook gezien in de Kunsthal fasinerende keramieken sculpturen van kunstenares Carolein Smit, genaamd "huid en haar"


Next we visited the Museum of Natural History, they live prepared dead animals for taxidermy, You could follow their actions on various large screens outside and inside. They explained a lot about the anatomy of the animal during the dissection. Here they are dissecting an harbour porpoise, a kind of dolphin, they also dissected other animals during the night. I found it kind of creepy but also fascinating. And don't worry the animals dissected where not killed, they where found dead and brought to the museum. If you don't like to see dead animals being dissected please do not watch the movie.

Het volgende museum wat we bezochten was het Natuur Historisch Museum. Hier ontleden ze dode dieren live vanuit de kelder wat je kon volgen via verschillende grote schermen buiten en binnen. Tijdens het snijden werd er veel over de anatomie van het dier verteld en uitgelegd. Op het beeld hierboven zijn ze net begonnen aan het ontleden van een bruinvis, een soort dolfijn. Gedurende de nacht hebben ze verschillende dieren ontleed en voorbereid voor het opzetten of op sterk water zetten om het dier te conserveren. Ik vond het soortvan eng maar ook wel fascinerend. En maak je geen zorgen de dieren die hier ontleed werden zijn niet dood gemaakt maar dood gevonden en naar het museum gebracht. Als je er niet tegen kunt dat dode dieren ontleed worden kijk dan niet het bovenstaande filmpje.

In the museum of natural history there where beautiful collections containing butterflies, insects, eggs and all kinds of taxidermia. Sometimes scary and creepy bust mostly beautiful.

Verder waren er in het museum grote collecties vlinders, insecten eieren en allerlei opgezette dieren te zien. Het meeste was mooi maar soms ook wel wat griezelig.And last but not least we visited the Maritime Museum where we found a beautiful performance of the "Legendary Movie Orchestra". It was impressive to stand so close in the dark to such beautiful live music, visible with blacklight. It was a very beautiful ending to a very exciting night. Next Year is the 10th aniversary of the museumnight! So it should be a lot of fun!!

En last but not least hebben we het Maritiem Museum bezocht waar we een prachtige optreden vonden van het "Legendary Movie Orchestra". Het was indrukwekkend om zo dichtbij te staan in het donker en de live muziek te kunnen volgen doormiddel van het blacklight, het was heel indrukwekkend. Een prachtig einde van een geweldige nacht. Volgend jaar is de 10e editie van de museumnacht en dat beloofd een leuk spektakel te worden dus wie weet tot volgend jaar!

Monday, March 1, 2010

111 !

I never pay much attention to how many posts I've made but it was nice to see that I am now at 111 posts ! There are more to come! So here some pictures to celebrate.
after all the grey weather I'm glad to see some life returning in my garden!

Ik let nooit erg op hoeveel posts ik heb geschreven maar ik vond het wel leuk om te ontdekken dat ik nu de 111ste post aan het schrijven ben! En vanzelfsprekend komen er nog velen meer! Als klein kadootje een aantal foto's om het te vieren. Na al het grijze weer ben ik blij weer wat leven te ontdekken in mijn tuin!

Picture of a part of the "erasmus" bridge in Rotterdam reflecting the grey weather.
Een foto van een deel van de "erasmus" brug in Rotterdam, die perfect past in het sombere grijze weer.

Also a building in Rotterdam in which it almost seems that the clouds and the building are one.
Nog een gebouw in Rotterdam waarin het wel lijkt of de wolken en het gebouw een zijn.

Finally some life in my garden now some snowdrops show their face.
Eindelijk wat leven te vinden in mijn tuin nu sneeuwklokjes hun gezicht laten zien.