Monday, November 2, 2009

Eco eucalyptus dyed collection!

It has been hard work long hours and lack of weekends, but my first pieces for the super eco collection are done, and they have been on display during the designweek in Eindhoven (holland).
I'm specially proud of this collection because I've paid attention to every little detail with as a result a collection that makes sense in every detail!

This has resulted in a collection ecological blankets, decorative pillows and scarfs dyed with use of the plant eucalyptus. I called this collection "Leaves Impression" because of the use of the leaves of eucalyptus as a dye and as a printmaking medium troughout the whole collection. I've created plain colors as well as prints.

The unexpected colors from the leaves have as an additional feature that the fixation of color is not necessary because the dye from the plant material bonds very well with fabrics resulting in lasting colors. This makes dyeing with eucalyptus very environmentally friendly. Not only the amount of water and materials used for dyeing are low, the lack of toxic additives in the dye bath also make it possible to dispose of the water without harm for nature. The plant material can be composted and serve as compost for other plants. This makes the plant a versatile and environmentally friendly alternative to natural dyes that need chemical or toxic additives to produce lasting color.

Currently this collection consists of high quality organic wool-velours pillows
and pillows of Antung-silk, a type of silk for which no silkworms are killed.
The pillows are stuffed with carded organic kapok. The backsides of the cushions
have mother-of-pearl or wooden buttons.
The scarves are of a wonderful quality very thinly woven organic wool and Antung-silk. And as icing on the cake there has been made sure that the labels on this collection are also as environmentally friendly as possible!
this collection can also be seen on my website, there is on this moment only dutch text but there will come english text soon. If you want to know more right away, email me!Het was hard werken, lange uren en een gebrek aan weekends, maar mijn eerste stukken voor de super eco collectie zijn klaar, en ze zijn gepresenteerd tijdens de designweek in Eindhoven.
Ik ben erg blij met deze collectie omdat ik heb gelet op elk klein detail zodat deze collectie helemaal naar mijn zin is en klopt!

Dit heeft geresulteerd in een collectie ecologische dekens, kussens en sjaals geverfd met behulp van de plant eucalyptus. Ik heb deze collectie "leaves Impression" genoemd oftewel laat indruk achter met als dubbele betekenis aan het woord "leaves" wat ook vertaald kan worden als bladeren. Dit omdat ik voor de gehele collectie de bladeren van de plant eucalyptus heb gebruikt als verfstof om egale kleuringen alsook prints te creeren.

De onverwachte kleuren afkomstig van de zilvergrijze bladeren hebben als extra eigenschap dat deze niet hoeven te worden gefixeerd, doordat de plantkleurstof uit zichzelf al heel goed hecht. Dit maakt dat het verven met eucalyptus heel milieuvriendelijk is. Niet alleen is het water- en materiaal-verbruik laag, door het ontbreken van giftige toevoegingen in het verfbad kan het gebruikte water zonder gevaar terug in de natuur en het gebruikte plantmateriaal gecomposteerd worden en tot nieuwe voeding worden veranderd. Dit maakt deze plant tot een veelzijdig en milieuvriendelijk alternatief voor natuurlijke verfstoffen die chemisch moeten worden gefixeerd.

De huidige vorm van deze collectie bestaat uit kussens van hoge kwaliteit ecologische wol-velours en ecologische en diervriendelijke zijde (antung-zijde) (dit is een type zijde waarvoor de zijderups niet levend hoeft te worden gekookt zoals bij reguliere zijde). De vulling van de kussens bestaat uit ecologische gekaarde kapok, de achterzijden van de kussens zijn voorzien van parelmoeren of houten knopen. De sjaals zijn van een prachtige kwaliteit zeer dun geweven ecologische wol en (antung-zijde). En als kers op te taart is ervoor gezorgd dat alle labels waar naam en merk op staan, ook ecologisch verantwoord zijn.
de collectie is vanaf nu ook te vinden op mijn website.I already did a fotoshoot with my model and I also have some photo's of my presentation at the desingweek event Meesterlijk where I first showed this collection to the public. So here some nice pics!

Ik heb ook al een fotoshoot gedaan met mijn model en daarnaast heb ik ook een aantal foto's van de beurs "Meesterlijk" waar ik voor het eerst deze collectie heb getoond. Dus hieronder een aantal foto's!


One of the scarfes from this collection, it's a very thinly woven wool that is of a beautiful quality, dyed with eucalyptus.

Een van de sjaals uit deze collectie, het is een heel erg dun geweven wol van een prachtige qualiteit, geverfd met eucalyptus.

A organic lambswoolen blanket with a print of eucalyptus leaves.

Een ecologische lamswollen deken met een print van eucalyptus bladeren.

Some of the pillows from the collection.

Een aantal kussens uit de collectie.

Even the labels are made as enviromentally friendly as possible!

Zelfs de labels zijn op de meest milieuvriendelijke manier gemaakt!Here are some pictures of the designfair "Meesterlijk" and my presentation build up with all my former classmates. (The first two pictures where taken by Sara ivanyi, also a former classmate)

Hier een aantal foto's van de designbeurs "Meesterlijk" met mijn presentatie met mijn voormalige klasgenoten en de opbouw daarvan. (de eerste twee foto's zijn genomen door Sara ivanyi, ook een voormalig klasgenoot)
The empty hall before the "design storm"

De lege hal voor de "design storm"

The hall after the design-storm.

De hal na de design-storm.

Here I am fluffing my pillows (on the right)

Hier sta ik gezellig mijn kussens op te kloppen (rechts)

And taking care of the small details.

Ook de kleine details hebben aandacht nodig.

And here is the finished stand. Not a lot of space but I managed it well.

En hier de afgemaakte stand, niet veel ruimte maar ik redde het goed.And last but centainly not least I want to thank a special person without whom I never could have done this all, India flint, thank you for teaching me how I could eco dye fabrics with Eucalyptus and other plants and learning me the so very important basics! Thanks for everything! Be sure to check out her site and see what kind of magic she makes with eco-dyeing.


And last but not least, wil ik even een speciaal persoon bedanken zonder wie ik deze hele collectie nooit had kunnen maken, India Flint dankjewel dat je me hebt geleerd hoe ik ecologische en natuurlijk kon verven met verschillende planten waaronder eucalyptus, en door het me leren van de o zo nodige basis van het verven, dankjewel voor alles! bekijk ook zeker eens haar site en wat India allemaal doet met ecologisch verven.

7 comments:

dorie said...

een woord superrrrrrrrrrrrr eco!

Wieteke I. Opmeer said...

hai Dorie!
dat is het inderdaad ! :)
groetjes Wieteke

Martine said...

Dit is een prachtige collectie Wieteke! Proficiat.
XXXm

Wieteke I. Opmeer said...

dankjwel martine, T was hard werken maar tis gelukt!

hoe is het met jou?
liefs wieteke

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Bedankt voor de interessante informatie

Ingrid said...

Werkelijk prachtig.