Tuesday, July 7, 2009

Mooi mooi mooi!

Some time ago i visited my former Artacademic in Utrecht for the graduation show and party of my former classmates and other graduates. There where many many good designs to be found there, this really is a good year! That fact made me decide to dedicate a whole post about some of my favorites, just because i'm so proud! So enjoy!

Een tijdje geleden heb ik mijn voormalige kunstacademie in Utrecht bezocht voor het afstudeerfeest en de afstudeer presentatie van mijn voormalige klasgenoten en andere afgestudeerden. Ik moet zeggen dat het echt van een hoog niveau was! Dit maakte dat ik heb besloten een hele uitgebreide post te wijden aan een aantal van mijn persoonlijke favorieten, gewoon omdat ik zo trots ben! Dus geniet!Starting with the beautiful bags of a graduate of 3d design, Bernadette Ehl (born and raised in Germany). She used "Heimat", an distinct german expression for home and feeling at home, for her graduation project. The bags are based on the fact that she moved a lot during her life in germany and eventually even London and Amsterdam (where she currently lives). The series is called "modern nomad" and illustrate beautifully her personal approach, and are beautiful in detail, specially the bag called "vagabond" below some pictures from that bag. For more information check her site

Ik begin bij de prachtige tassencollectie van 3d design afgestudeerde Bernadette Ehl (geboren en getogen in Duitsland). Ze heeft de term "heimat", een specifieke duitse uitdrukking voor thuis en thuis voelen, gebruikt als startpunt voor haar afstuderen. De tassen zijn gebaseerd op het feit dat ze veel verhuisd is gedurende haar leven in Duitsland en later ook zelfs in Londen en Amsterdam (waar ze op dit moment woont). De collectie heet "modern nomad" en illustreert heel mooi haar persoonlijke benadering van het onderwerp. De tassen hebben echt prachtige details, mijn persoonlijke favoriet heet "vagabond" hieronder foto's van deze tas. voor meer informatie moet je ook zeker even haar site bekijken
Next is industrial designer Erik De Nijs, who designed the most funky set of suitcases i've ever seen! The project is called "wachten tijdens reizen" which means "waiting during travelling" this is a whole different aproach to traveling and feeling at home, it also is a very beautiful product. It seems personal but industrial at the same time, that is very unusual. You can use it at home but also if your travelling, shortly, i fell in love and would buy a set in a heart beat! His website is currently not online yet, until that time you can reach him at erik.nieuweheren(at)gmail.com

De volgende is Industrieel ontwerper Erik de Nijs, hij heeft het meest funky kofferset ontworpen wat ik ken! Het project heel "wachten tijdens reizen". Dit is een totaal andere benadering van het reizen en thuis voelen, ook zeer interessant en vooral ook een prachtig product, hij mixed heel knap industrieel met persoonlijk. Je kan het thuis gebruiken als gewone bank maar dus ook onderweg als je ergens moet wachten, briljant, kortom ik zou zo'n set onmiddelijk kopen! Zijn website is nog niet online, maar tot die tijd kun je hem bereiken via erik.nieuweheren(at)gmail.com

Another beautiful eyecatching product comes from graduate Marlies Romberg. Her graduation project is called "dear diary" it consists of an complete wooden table with embedded keyboard, (with wooden key's!) and also a wooden mouse! And a screen with beautiful wooden casing and wooden keys. The desk can be simply locked with a cute padlock so that the diary can be safe from curious birds. And to top it of, she also has made ceramic usb sticks which can be sealed with an original wax seal! Ow my god! where my first words when i saw this! She doesn't have a site yet, but you can mail her at marliesromberg(at)gmail.com

Nog een prachtige eyecatcher komt van afgestudeerde Marlies Romberg. Haar afstudeerproject heet "dear diary", het bestaat uit een compleet houten tafel met ingebouwd houten toetsenbord (met houten toetsen!!), en ook een compleet houten muis! En ook een scherm met een prachtige houten omlijsting met houten bedieningsknoppen. Het bureau kan simpel worden afgesloten met een schattig hangslot om nieuwsgierigen buiten te houden. En om het plaatje helemaal compleet te maken heeft ze keramieken usb sticks gemaakt die je kunt verzegelen met echte verzegelwas! Ow mijn god, waren de eerste woorden toen ik dit zag! Ze heeft nog geen website maar je kunt haar wel bereiken via marliesromberg(at)gmail.com

Another very interesting graduate is Carolien Beurskens. She made a beautiful serie of playfull objects to be worn, with a serious underlaying theme. The serie is based on different complexes that children can have. For example the imaginary friend or compulsion disorder or paranoia/chase fear. I find it to have a light touch which really illustrates beautifully the heavy theme she chose. For more info do check out her site!

Een ander erg interessante afgestudeerde is Carolien Beurskens. Haar afstuderen bestaat uit een prachtige collectie van speelobjecten die bedoeld zijn om te dragen, met een onderliggend serieus thema. De serie is gebaseerd op verschillende complexen die kinderen kunnen hebben. Bijvoorbeeld het denkbeeldige vriendje maar ook dwangneuroses en achtervolgingsangst. Ik vind het een prachtige benadering die niet te zwaar aandoet, hiermee illustreert ze prachtig het zware thema wat ze heeft gekozen voor haar afstuderen. Bekijk ook zeker even haar site!
And last but certainly not least is fashion designer Xiao chun Zheng. She designed and made a beautiful collection based on a very interesting startingpoint. Xiao was born and raised in a small village in China, she took a leap to the western world nine years ago and since then, lives in Amsterdam. China is very distant but feels for her as very close and familiar, the western world feels sometimes just as distant, but after nine years also familiar. Her startingpoint is a specific dress worn and made by her mother. It is a traditional mourning dress. These dresses are worn by family when a loved one passes. They have a distinct marking on the inside of the back of the dress which states the family. Dresses of this kind are made from scratch. First her mother made yarn from linenplants, after having made the yarn she then wove cloth, from where she cut and sew the dress. These dresses have very symbolic value in the eastern world. Unfortunately her own mother recently passed away. This made her decided to make a collection based on the mourningdress of her mother, as a tribute to her mother.
This is the most touching story i have heard in a long time. First a picture of the original dress made and worn by her mother, after that her own interpetation of a modern mourningdress. the collection is called "Eastern Promise", she doesn't have a website, but you can contact her through sofiezheng(at)gmail.com


En "last but not least" modeontwerpster Xiao chun Zheng. Ze heeft een prachtige collectie gemaakt met een zeer mooi startpunt. Xiao is geboren en opgegroeid in een klein dorpje in China, ze heeft negen jaar geleden de enorme sprong gewaagd om in het westen te gaan wonen en sindsdien woont ze in Amsterdam. China ligt op een enorme afstand van hier maar voelt voor haar toch dichtbij en vertrouwd, en de westerse wereld voelt soms afstandelijk maar ook vertrouwd na negen jaar. Het startpunt voor haar collectie is een specifieke jurk gedragen en gemaakt door haar moeder. Het is een traditionale rouwjurk. Deze jurken werden gemaakt en gedragen door famillies waarvan een dierbaar iemand is overleden. Ze hebben specifieke markeringen in boord van de jurk aan de achterzijde die duidelijk maken om welke familie het gaat. Dit soort jurken werden vanaf de basis gemaakt. Eerst heeft haar moeder van linnenplanten garen gemaakt en gesponnen waarna ze van dit garen een stof heeft geweeft. Van deze stof sneed ze vervolgens het patroon van de jurk en naaide ze dit inelkaar. Deze jurken hebben een sterke symbolische waarden in het oosten. Helaas is haar moeder recentelijk zelf overleden, dit heeft haar doen besluiten om haar afstudeercollectie te baseren op de rouwjurk van haar eigen moeder, dit als eerbetoon aan haar moeder.
Dit is een prachtig verhaal wat me zeer raakt, als eerste volgt een foto van de rouwjurk van haar moeder en daarna haar collectie die daarop is gebaseerd. De collectie heet "Eastern Promise" Ze heeft geen website maar je kunt haar wel bereiken via sofiezheng(at)gmail.com


3 comments:

india flint said...

i so enjoyed this post, Wieteke....

Wieteke I. Opmeer said...

that's great, i think it's very important to help my fellow designers a step ahead in the world!

Jeannette Opmeer-Harts said...

Het is prachtig van al je mede studenten waar ze mee afstuderen, het zijn dingen die me aanspreken en tot nadenken zetten. Mooi zoals je het samenvat op je site. Groet je Ma.