Wednesday, March 10, 2010

museumnight 2010!

previous weekend, I visited "museumnight" in Rotterdam just like last year. It was filled with party's, strange art and beautiful performances during the night. All museums where open during this night and each museum organized an event. So it was lot's of fun! There was so much to see that I did'nt get the chance to visit every museum. But I have, just like last year, some great pictures and some movies from this years Museumnight.

Afgelopen weekend heb ik net als vorig jaar de museumnacht bezocht in Rotterdam. De nacht was gevuld met feestjes, rare kunst en prachtige optredens. alle musea waren open en organiseerde een evenement. Het was erg leuk! Er was zoveel te beleven dat ik helaas niet alles heb kunnen bekijken. Maar ik heb, net als vorig jaar, weer leuke fotos en filmpjes gemaakt zodat iedereen een beetje mee kan genieten.As tickets we had to wear these nice pins. With a little flashing light in it.

Als toegangsbewijs kreeg je een button die je moest opspelden met een klein knipperend lichtje.

First up we visited the Kunsthal which organized a concert and had all kinds of exhibitions for show, like this picture from artist Nicole Segers. Showing a man who prepares a balloon shooting "booth" for the next game.

Als eerste zijn we naar de Kunsthal geweest, ze hadden een concert georganiseerd en er waren een aantal tentoonstellingen te bezichtigen. Zoals bovenstaande foto van fotografe Nicole Segers. hierop is een man te zien die zijn schiet "kraampje" voorbereid, hier kunnen mensen voor een kleine prijs ballonnen schieten.   


And also seen in Kunsthal fascinating ceramic sculptures from artist Carolein Smit, called "huid en haar" which translates into "hair and skin".

En ook gezien in de Kunsthal fasinerende keramieken sculpturen van kunstenares Carolein Smit, genaamd "huid en haar"


Next we visited the Museum of Natural History, they live prepared dead animals for taxidermy, You could follow their actions on various large screens outside and inside. They explained a lot about the anatomy of the animal during the dissection. Here they are dissecting an harbour porpoise, a kind of dolphin, they also dissected other animals during the night. I found it kind of creepy but also fascinating. And don't worry the animals dissected where not killed, they where found dead and brought to the museum. If you don't like to see dead animals being dissected please do not watch the movie.

Het volgende museum wat we bezochten was het Natuur Historisch Museum. Hier ontleden ze dode dieren live vanuit de kelder wat je kon volgen via verschillende grote schermen buiten en binnen. Tijdens het snijden werd er veel over de anatomie van het dier verteld en uitgelegd. Op het beeld hierboven zijn ze net begonnen aan het ontleden van een bruinvis, een soort dolfijn. Gedurende de nacht hebben ze verschillende dieren ontleed en voorbereid voor het opzetten of op sterk water zetten om het dier te conserveren. Ik vond het soortvan eng maar ook wel fascinerend. En maak je geen zorgen de dieren die hier ontleed werden zijn niet dood gemaakt maar dood gevonden en naar het museum gebracht. Als je er niet tegen kunt dat dode dieren ontleed worden kijk dan niet het bovenstaande filmpje.

In the museum of natural history there where beautiful collections containing butterflies, insects, eggs and all kinds of taxidermia. Sometimes scary and creepy bust mostly beautiful.

Verder waren er in het museum grote collecties vlinders, insecten eieren en allerlei opgezette dieren te zien. Het meeste was mooi maar soms ook wel wat griezelig.And last but not least we visited the Maritime Museum where we found a beautiful performance of the "Legendary Movie Orchestra". It was impressive to stand so close in the dark to such beautiful live music, visible with blacklight. It was a very beautiful ending to a very exciting night. Next Year is the 10th aniversary of the museumnight! So it should be a lot of fun!!

En last but not least hebben we het Maritiem Museum bezocht waar we een prachtige optreden vonden van het "Legendary Movie Orchestra". Het was indrukwekkend om zo dichtbij te staan in het donker en de live muziek te kunnen volgen doormiddel van het blacklight, het was heel indrukwekkend. Een prachtig einde van een geweldige nacht. Volgend jaar is de 10e editie van de museumnacht en dat beloofd een leuk spektakel te worden dus wie weet tot volgend jaar!

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.