Monday, March 1, 2010

111 !

I never pay much attention to how many posts I've made but it was nice to see that I am now at 111 posts ! There are more to come! So here some pictures to celebrate.
after all the grey weather I'm glad to see some life returning in my garden!

Ik let nooit erg op hoeveel posts ik heb geschreven maar ik vond het wel leuk om te ontdekken dat ik nu de 111ste post aan het schrijven ben! En vanzelfsprekend komen er nog velen meer! Als klein kadootje een aantal foto's om het te vieren. Na al het grijze weer ben ik blij weer wat leven te ontdekken in mijn tuin!

Picture of a part of the "erasmus" bridge in Rotterdam reflecting the grey weather.
Een foto van een deel van de "erasmus" brug in Rotterdam, die perfect past in het sombere grijze weer.

Also a building in Rotterdam in which it almost seems that the clouds and the building are one.
Nog een gebouw in Rotterdam waarin het wel lijkt of de wolken en het gebouw een zijn.

Finally some life in my garden now some snowdrops show their face.
Eindelijk wat leven te vinden in mijn tuin nu sneeuwklokjes hun gezicht laten zien.

1 comment:

Jeannette Opmeer-Harts said...

Lieve Wieteke mooi is de natuur toch vooral als het de eerste bloempjes zijn die in je tuin de kopjes boven de grond steken!! boden van het voorjaar dat in aantocht is!! groet je ma.